Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý ngạch chuyên viên chính K23 đi nghiên cứu thực tế tại Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý ngạch chuyên viên chính K23 đi nghiên cứu thực tế tại Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

ThS. Nguyễn Hương Quế

Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

Thực hiện kế hoạch của Trường Chính trị Tỉnh, ngày 25/19/2019 Trường đã tổ chức Đoàn đi nghiên cứu thực tế lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngạch chuyên viên chính K23 tại Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. Đoàn nghiên cứu thực tế do đồng chí Ngô Thị Liên, Hiệu trưởng làm trưởng đoàn cùng với 50 học viên của lớp. Đoàn đã đến tham quan và tìm hiểu về mô hình một cửa của Huyện, về mô hình nuôi tôm sạch trên địa bàn Huyện; nghe báo cáo và trao đổi tại UBND Huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019, công tác cải cách hành chính và một số vấn đề khác có liên quan.

Trong chuyến công tác, Đoàn đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo Huyện Nhơn Trạch; các giảng viên, học viên chấp hành tốt thời gian theo quy định, tích cực trao đổi, tham gia đầy đủ, nhiệt tình vào các nội dung của chương trình nghiên cứu thực tế và ghi nhận được nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác.

Một số hình ảnh của chuyến công tác:


 

Joomla inotur picma