NGHIÊN CỨU THỰC TẾ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 79

NGHIÊN CỨU THỰC TẾ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 79

TẠI HUYỆN XUYÊN MỘC

ThS. Trần Thị Thu Hà

Giảng viên Phòng QLĐT&NCKH

Thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành và Hướng dẫn số 310-HD/HVCTQG, ban hành ngày 12/6/2019 về hướng dẫn hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; nhằm tạo điều kiện cho học viên liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, từ ngày 19/10/2020 đến 20/10/2020, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa cho học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 79 tại huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham gia nghiên cứu thực tế có: Đồng chí Nguyễn Hương Quế, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật - Trưởng đoàn, giáo viên chủ nhiệm, đại diện giảng viên các khoa cùng 55 học viên của lớp.

Qua 02 ngày làm việc, đoàn được nghe báo cáo và trao đổi về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng của xã Xuyên Mộc trong những năm qua và một số vấn đề khác có liên quan; đoàn đã tham quan di tích lịch sử Đoàn tàu không số Lộc An - đường Hồ Chí Minh trên biển, Lộc An là một trong những đầu cầu tiếp nhận vũ khí do Trung ương chi viện cho chiến trường Miền Nam bằng đường Hồ Chí Minh trên biển trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện Xuyên Mộc nói riêng và tỉnh Bà Rịa nói chung đã dũng cảm, mưu trí đón nhận và bảo vệ an toàn 3 chuyến tàu chở vũ khí của Trung ương tại bến Lộc An trong tình hình khó khăn nghiêm trọng về vũ khí lúc bấy giờ. Nhờ đó, ta kịp thời trang bị cho các đơn vị vũ trang tăng cường hoạt động, diệt hàng loạt đồn bót, phá tan nhiều ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng, góp phần to lớn vào chiến thắng Bình Giã và cuộc đấu tranh giải phóng đất nước của dân tộc Việt Nam.

Chuyến nghiên cứu thực tế đã được tổ chức đúng nội dung, chương trình, thiết thực và hiệu quả. Sau chuyến thực tế, học viên sẽ viết bài thu hoạch theo đúng quy định của chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính./.

 

Joomla inotur picma