Chính Quyền

#. Tiêu đề của danh mục
1 ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU LẦN THỨ V (2020-2025)
2 KHAI MẠC KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG
3 KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH I TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT
4 KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6b/NQ-BCH VÀ CHỈ THỊ 03/CT-TLĐ GIAI ĐOẠN 2010-2020
5 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI PHÚC KHẢO VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2019
6 THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CÔNG CHỨC KHỐI ĐẢNG NĂM 2019
7 ĐIỂM THI CÔNG CHỨC VÒNG 2
8 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH I NĂM 2019
9 KHAI MẠC KỲ KIỂM TRA, SÁT HẠCH CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG, MTTQ VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2019-2020
10 HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY 22/12
11 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2019 CỤM THI ĐUA SỐ 8 CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
12 HOẠT ĐỘNG THỂ THAO CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
13 HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
14 TB VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN XE Ô TÔ
15 HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM 2019
16 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN CHỨC DANH TRƯỞNG KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
17 HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
18 CỤM THI ĐUA SỐ 8 TỔ CHỨC GIAO LƯU THỂ THAO
19 KHAI MẠC KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
20 HOẠT ĐỘNG THỂ THAO CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN
21 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRỒNG CÂY TẠO KHÔNG GIAN XANH – SẠCH – ĐẸP
22 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
23 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRỒNG CÂY NHÂN DỊP TẾT
24 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI CƠN BÃO SỐ 9-USAGI
25 HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
26 LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
27 ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG THĂM VÀ LÀM VIỆC
28 ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
29 HOẠT ĐỘNG SƠ KẾT CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÀ TRƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
30 THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
31 ĐOÀN HỌC VIỆN CTQG HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG
32 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BÃO TEMBIN
33 HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
34 KHAI GIẢNG VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018
35 HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2017
36 ĐÓN TIẾP ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH THƯỢNG HẢI - TRUNG QUỐC
37 CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
38 ĐÓN TIẾP ĐOÀN VỤ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ VÀ JICA
39 KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017
40 HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015
41 MÍT TINH VÀ LIÊN HOAN VĂN NGHỆ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
42 Tập huấn công tác Phòng cháy và chữa cháy tại Trường Chính trị tỉnh BR-VT
43 Khai giảng năm học 2015-2016
44 Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêng Chăn cùng Học viện Đào tạo cán bộ TP HCM thăm Trường Chính trị tỉnh BRVT
45 Quy chế về công tác văn thư lưu trữ
46 Trường ĐH Kinh tế luật Thông báo tuyển sinh hệ vừa học vừa làm
47 Quy đinh sử dung xe Ô tô
48 Thông báo thực hiện ISO trong QLĐT

Joomla inotur picma