Tập huấn công tác Phòng cháy và chữa cháy tại Trường Chính trị tỉnh BR-VT

       Ngày 05/09/2015, tại Trường Chính trị tỉnh, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1 thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ công chức, viên chức Nhà trường nhằm chủ động phòng ngừa các nguy cơ cháy, nổ trong trường và cách ứng cứu khi sự cố xảy ra.

       Trong chương trình tập huấn, công chức, viên chức nhà trường đã được trang bị kiến thức thiết thực về phòng cháy và chữa cháy: Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy; một số kiến thức cơ bản (Các hoạt động khi có cháy xảy ra; cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra bình chữa cháy; công tác lập và thực tập phương án chữa cháy; công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy).

       Được thực hành trực tiếp trên phương tiện chữa cháy như vòi phun nước cứu hỏa, bình chữa cháy,… nên công chức, viên chức nhà trường đã phần nào tự tin xử lý được công việc khi có sự cố xảy ra.

       Một số hình ảnh về chương trình tập huấn:

 

 

Dương Thị Hoàn

Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma