HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2017

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2017

Ngày 19/01/2017, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2017 với sự tham gia của toàn thể CCVC Nhà trường.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về: Báo cáo tài chính của Nhà trường năm 2016; sửa đổi Quy chế Chi tiêu nội bộ; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2016, nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu cụ thể năm 2017; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2016; Nhà trường phát động thi đua năm 2017 và các phòng/ khoa đăng ký giao ước thi đua.

Hội nghị đã thể hiện tầm quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của CCVC, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh./.

                       Dương Thị Hoàn
                        CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma