TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Ngày 02/4/2019, tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021), Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Trình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện lãnh đạo Nhà trường.

Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy. Chức năng, nhiệm vụ của Trường là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Trong giai đoạn từ 2010-2016, Nhà trường đã mở 403 lớp với 36.211 học viên. Trong đó có 164 lớp hệ đào tạo với 13.172 học viên và 239 lớp hệ bồi dưỡng với 20.048 học viên. Tổ chức nghiên cứu 15 đề tài khoa học cấp trường, 07 đề tài khoa học cấp khoa, phòng; tổ chức 21 hội thảo, tọa đàm khoa học, xuất bản 14 số thông tin lý luận và thực tiễn.

Với những thành tích đạt được trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Trường Chính trị tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất (Quyết định số 2352/QĐ-CTN, ngày 16 tháng 11 năm 2017).

Đinh Thị Mai Yên

PTP. TC-HC-QT

 

 

Joomla inotur picma