HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Chiều ngày 26/6/2019, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 với sự tham gia của toàn thể CCVC Nhà trường.

Hội nghị đã thông qua và đóng góp ý kiến về: báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019; Công bố Quyết định Thi đua, Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019; Tại Hội nghị Ban Chấp hành công đoàn đã kết hợp tổ chức sinh nhật cho các CCVC có sinh nhật trong quý II năm 2019, thể hiện được sự đoàn kết, gắn bó, sự quan tâm của Ban Giám hiệu, công đoàn nhà trường, tạo thêm sự phấn khởi, tinh thần thoải mái cho CCVC.

Hội nghị đã đánh giá được những thuận lợi, khó khăn và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để Ban Giám hiệu nhà trường lãnh đạo toàn thể CCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Ths.Trần Thị Thu Hà

GV. Phòng Đào tạo

 

 

 

Joomla inotur picma