HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2019 CỤM THI ĐUA SỐ 8 CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2019

CỤM THI ĐUA SỐ 8 CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Đinh Thị Mai Yên

Phó Trưởng phòng TC-HC-TT-TL

Ngày 22/11/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cụm thi đua số 8 gồm 7 Trường Chính trị các tỉnh miền Đông Nam bộ (Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai, Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Ngô Thị Liên-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Cụm trưởng Cụm thi đua số 8, đồng chí Trương Tiến Hưng-Hiệu trưởng Trường Chính trị Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích-Hiệu trưởng Trường Chính trị Bình thuận đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, các đồng chí cán bộ làm công tác thi đua của các trường trong Cụm, các đồng chí là trưởng, phó khoa, phòng của Trường Chính trị Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Cụm thi đua số 8. Trong năm 2019, các trường chính trị trong Cụm đều chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng thông qua các hoạt động như: thực hiện khâu đột phá trong công tác đào tạo, đổi mới, tăng cường công tác quản lý đào tạo; đổi mới cách thức thi, đánh giá kết quả học tập của học viên; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, tọa đàm; đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở; công tác thao giảng, dự giờ; tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi, hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi và thống nhất các nội dung quan trọng trong báo cáo tổng kết cũng như phương hướng tổ chức phong trào thi đua năm 2020 của Cụm, trong đó tập trung đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị đã tổ chức chấm điểm, bình xét đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua cho Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bằng khen cho Trường Chính trị Ninh Thuận. Tại Hội nghị đã thống nhất giới thiệu đơn vị cụm Trưởng năm 2020 là Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận, Cụm phó là Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận và Trường Chính trị tỉnh Bình Dương. Bàn giao nhiệm vụ giữa Cụm Trưởng thi đua năm 2019 cho Cụm trưởng thi đua năm 2020 cũng được thực hiện tại Hội nghị./.

 

 

Joomla inotur picma