HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH I NĂM 2019

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH I NĂM 2019

Đinh Thị Mai Yên - Phó Trưởng phòng

Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

 Ngày 09/01/2020, tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh I gồm 07 đơn vị (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo; Trường Chính trị tỉnh; Báo Bà Rịa- Vũng Tàu; Ban Quản lý Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh; Trường Cao đẳng kỹ thuật và công nghệ; Trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu; Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Pho – Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh I, đồng chí Đàm Xuân Tùng- Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Khối phó đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Đoàn Minh Hải, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo và các đồng chí cán bộ làm công tác thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh I. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất các nội dung quan trọng trong báo cáo tổng kết cũng như phương hướng tổ chức phong trào thi đua năm 2020 của Khối, trong đó tập trung đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của Khối.

Hội nghị đã tổ chức chấm điểm, bình xét đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh xem xét đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Vưởn Quốc gia Côn Đảo, tặng Bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Quản lý Trung tâm hành chính- chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng kỹ thuật và công nghệ.

Hội nghị đã giới thiệu Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu làm Cụm trưởng, Báo Bà Rịa- Vũng Tàu làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2020. Thay mặt Khối trưởng, đồng chí Đàm Xuân Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2020 đến toàn thể các thành viên trong Khối thi đua.

 

 

Joomla inotur picma