KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6b/NQ-BCH VÀ CHỈ THỊ 03/CT-TLĐ GIAI ĐOẠN 2010-2020

KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT 6b/NQ-BCH VÀ CHỈ THỊ 03/CT-TLĐ GIAI ĐOẠN 2010-2020

Đinh Thị Mai Yên

Phó Trưởng phòng TC,HC,TT,TL

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về công tác vận động nữ CBCCVC giai đoạn 2010-2020.

Hội nghị đã ôn lại truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ giai đoạn 2010-2020 và tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019.

Tại Hội nghị này, Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Nguyễn Hương Quế, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Trưởng ban nữ công quần chúng CĐCS Trường được tặng Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

 

 

 

Joomla inotur picma