ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU LẦN THỨ V (2020-2025)

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU LẦN THỨ V (2020-2025)

Đinh Thị Mai Yên

Phó Trưởng phòng TC,HC,TT,TL

Ngày 16/10/2020, tại hội trường A Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2020-2025.

Đến dự Đại hội có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; các phóng viên Báo, Đài trung ương và địa phương đến dự và đưa tin.

Đại hội lần thứ V giai đoạn 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh trong 5 năm qua; là ngày hội lớn, tôn vinh các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt, những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước, được lựa chọn từ những hội nghị điển hình tiên tiến ở các ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Đại hội đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, khen thưởng giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Theo đó, Các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát yêu cầu thực tiễn, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từng năm và giai đoạn 5 năm (2015 - 2020). Đại hội đã giao lưu với các điển hình tiên tiến; tuyên dương khen thưởng, tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025; Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt.

Đại hội cũng thông qua danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tại Đại hội, Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu Trường Chính trị tỉnh được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc góp phần trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015-2020.


Đ.c Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐ TĐKT tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V

 

Joomla inotur picma