Đoàn viên công đoàn Trường Chính trị tham gia hiến máu tình nguyện

Đoàn viên công đoàn Trường Chính trị 
tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 30 tháng 3 năm 2015, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện trong công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa điểm tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Học tập cộng đồng phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa.

Công đoàn Viên chức tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu cho Công đoàn trường 02 đơn vị máu. Đoàn viên Công đoàn trường đã tích cực hưởng ứng và tham gia hiến máu tình nguyện. Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí cho 06 đoàn viên tham gia.

Đây là việc làm nhân đạo, có ý nghĩa sâu sắc trong việc rèn luyện lối sống và nhân cách. Đây cũng là một trong những tiêu chí chấm điểm Công đoàn cơ sở năm.

 

Đinh Thị Mai Yên
Phòng TC-HC-QT

 

Joomla inotur picma