Thăm và tặng quà Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sáng ngày 18/10/2015, Ban nữ công công đoàn Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thăm, giao lưu và tặng quà tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Cấp – Trưởng phòng Nghiệp vụ – đại diện Trung tâm tiếp đoàn Trường Chính trị. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Thị Cấp đã trình bày tình hình hoạt động của Trung tâm và công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các em. Hiện tại Trung tâm đang nuôi dưỡng 75 em (42 nam và 33 nữ) trong đó có 21 em khuyết tật. Trong những năm qua, Trung tâm thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn chăm sóc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện tốt quyền trẻ em theo Công ước quốc tế, tạo điều kiện tốt nhất để các em được phát triển toàn diện. 

Nhân dịp này, đoàn Trường Chính trị đã trao tặng 75 phần quà, tiền, quần áo và đồ chơi cho các em. Đồng chí Đinh Thị Cấp thay mặt Trung tâm cảm ơn tình cảm của đoàn Trường Chính trị.

                                                                                                                  Dương Thị Hoàn
                                                                     Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệuThăm và tặng quà Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sáng ngày 18/10/2015, Ban nữ công công đoàn Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thăm, giao lưu và tặng quà tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Cấp – Trưởng phòng Nghiệp vụ – đại diện Trung tâm tiếp đoàn Trường Chính trị. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Thị Cấp đã trình bày tình hình hoạt động của Trung tâm và công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các em. Hiện tại Trung tâm đang nuôi dưỡng 75 em (42 nam và 33 nữ) trong đó có 21 em khuyết tật. Trong những năm qua, Trung tâm thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn chăm sóc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện tốt quyền trẻ em theo Công ước quốc tế, tạo điều kiện tốt nhất để các em được phát triển toàn diện. 

Nhân dịp này, đoàn Trường Chính trị đã trao tặng 75 phần quà, tiền, quần áo và đồ chơi cho các em. Đồng chí Đinh Thị Cấp thay mặt Trung tâm cảm ơn tình cảm của đoàn Trường Chính trị.

 

Joomla inotur picma