HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016

Ngày 29/01/2016, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức với sự có mặt của toàn thể công chức, viên chức Nhà trường.

Hội nghị tập trung vào các nội dung chủ yếu: Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2015 và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2016 của Nhà trường; bàn biện pháp cải tiến chất lượng công việc, nâng cao đời sống công chức, viên chức; báo cáo quyết toán thu chi năm 2015 và dự toán thu chi năm 2016; cụ thể hóa quy chế dân chủ bằng việc góp ý chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ; tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc.

Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể công chức, viên chức Nhà trường.

Dương Thị Hoàn
CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma