HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019

Ngày 08/01/2019, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2019 với sự tham gia của toàn thể CCVC Nhà trường.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về: Báo cáo tài chính của Nhà trường năm 2018; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2018, nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu cụ thể năm 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018; Nhà trường phát động thi đua năm 2019 và các phòng/ khoa đăng ký giao ước thi đua.

Hội nghị đã thể hiện tầm quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của CCVC, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

(Đ/c Ngô Thị Liên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường - đọc Báo cáo tại Hội nghị)

Dương Thị Hoàn
CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

 

Joomla inotur picma