HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020

Ngày 15/01/2020, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2020 với sự tham gia của toàn thể CCVC Nhà trường.

Hội nghị thảo luận, đóng góp kiến vào dự thảo các báo cáo: Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính; biểu quyết thông qua một số nội dung cần thay đổi trong Quy chế chi tiêu nội bộ.

Đồng chí Ngô Thị Liên - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã ghi nhận, biểu dương đội ngũ công chức, viên chức đã góp phần quan trọng để Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, đồng thời phát động thi đua năm 2020, tập thể các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể đã hướng ứng và ký cam kết thực hiện.

Hội nghị đã thể hiện tầm quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, qua đó phát huy quyền làm chủ của CCVC, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

(Đ/c Ngô Thị Liên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường - tặng danh hiệu
Chiến sĩ thi đua cơ sở cho CCVC)

Dương Thị Hoàn
CV. Phòng TC,HC,TT,TL

 

 

Joomla inotur picma