Đảng

#. Tiêu đề của danh mục
1 ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2020-2022
2 ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020-2022
3 TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020
4 ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020-2022
5 QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN KẾT LUẬN SỐ 50-KL/TW VÀ KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW
6 HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 35-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
7 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TẶNG TỦ SÁCH CHI BỘ CHO ẤP XÓM RẪY VÀ ẤP THẠNH SƠN 1A, XÃ PHƯỚC THUẬN, HUYỆN XUYÊN MỘC
8 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
9 HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ
10 TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019
11 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
12 HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII
13 TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN, NGHỊ QUYẾT
14 TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHỈ THỊ 05-CT/TW
15 TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU (KHÓA XII)
16 TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT
17 ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
18 LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG
19 ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG NCKH-TT-TL
20 ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA DÂN VẬN – XÂY DỰNG ĐẢNG
21 ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG TC-HC-QT
22 ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO
23 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
24 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
25 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (đc Phượng)
26 KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (đc Lộc)
27 HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
28 Phổ biến, quán triệt Nghị quyết TW 13, Khóa XI
29 Lễ kết nạp đảng viên mới
30 Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh

Joomla inotur picma