Phổ biến, quán triệt Nghị quyết TW 13, Khóa XI

Sáng ngày 26/01/2016, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức phổ biến, quán triệt nhanh các Văn bản Hội nghị lần thứ 13 BCH TW Đảng Khóa XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Nhà trường, gồm 02 nội dung chính như sau:

1. Việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị;

2. Việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020).

Ngoài ra, Đảng bộ còn thông tin về kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2015.

Buổi phổ biến, quán triệt đã tạo được sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức trong Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà trường.

Dương Thị Hoàn
CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma