HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Sáng ngày 19/4/2016, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức buổi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng của Đảng bộ, gồm các nội dung chính như sau:

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020: Kết quả và bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015; những quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2016-2020.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020: Những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2010-2015; Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp 5 năm, nhiệm kỳ 2015-2020.

Buổi học tập, quán triệt đã tạo được sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức trong Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà trường.

Ngoài ra, Nhà trường đã kết hợp phát động tháng thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn 30/4, 01/5 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 trong các hoạt động giảng dạy, quản lý, nghiên cứu, phục vụ, văn nghệ, thể thao,…

Dương Thị Hoàn
CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma