TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU (KHÓA XII)

TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU (KHÓA XII)

Ngày 05/01/2018, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đảng viên chưa tham gia học tập các lớp do Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối tổ chức và toàn thể quần chúng trong Nhà trường.

Các đồng chí đảng viên và quần chúng đã được nghe báo cáo viên trình bày, phân tích bốn nghị quyết chuyên đề:

- Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.

Thay mặt cho Đảng uỷ, đồng chí Phó Bí thư đã quán triệt tinh thần nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới. Vì, các nghị quyết mà hội nghị Trung ương đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra. Kết thúc hội nghị các đồng chí đảng viên và quần chúng cũng đã được hướng dẫn các nội dung trọng tâm để viết thu hoạch./.

Dương Thị Hoàn
CV.Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma