TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHỈ THỊ 05-CT/TW

TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHỈ THỊ 05-CT/TW

Ngày 02/3/2018, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức buổi “Triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dành cho các đồng chí đảng viên chưa tham gia học tập các lớp do Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh tổ chức và toàn thể quần chúng trong Nhà trường.

Các đồng chí đảng viên và quần chúng đã được nghe báo cáo viên trình bày, phân tích kỹ các nội dung:

- Phong cách dân chủ, quần chúng

- Phong cách khoa học

- Phong cách nêu gương

Để thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018 này, các đảng viên và quần chúng trong Nhà trường cần xây dựng Kế hoạch nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ với những việc làm cụ thể gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ mình được giao liên quan tới phong cách, tác phong công tác./.

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma