HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII

Ngày 03/8/2018 tại phòng họp, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII cho đội ngũ đảng viên (những đồng chí chưa theo học các lớp do cấp trên tổ chức) và viên chức Nhà trường.

Trong thời gian một buổi các đồng chí đảng viên, viên chức nhà trường đã nghiêm túc nghe Báo cáo viên trình bày cô đọng, xúc tích những nội dung cơ bản, trọng tâm của 03 nghị quyết (Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW) về thực trạng, quan điểm, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội mà Trung ương đã xác định.

Hội nghị đã diễn ra thành công theo kế hoạch. Sau Hội nghị, các đồng chí đảng viên và quần chúng được yêu cầu viết thu hoạch làm cơ sở để đánh giá chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết./.

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

 

Joomla inotur picma