HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM,
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Sáng ngày 26/6/2019, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe báo cáo và cùng thảo luận về công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành trong tỉnh và sự nỗ lực của Đảng ủy, các Chi bộ, Ban Giám hiệu, sự đoàn kết nhất trí của toàn thể đảng viên, sự ủng hộ tích cực của tập thể công chức, viên chức, Nhà trường đã hoàn thành một số nhiệm vụ cơ bản được đề ra. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót Đảng ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, công chức, viên chức Nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2019./.

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

 

Joomla inotur picma