ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TẶNG TỦ SÁCH CHI BỘ CHO ẤP XÓM RẪY VÀ ẤP THẠNH SƠN 1A, XÃ PHƯỚC THUẬN, HUYỆN XUYÊN MỘC

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU TẶNG TỦ SÁCH CHI BỘ CHO ẤP XÓM RẪY VÀ ẤP THẠNH SƠN 1A, XÃ PHƯỚC THUẬN, HUYỆN XUYÊN MỘC 

Đinh Thị Mai Yên

Phó Trưởng phòng TC-HC-QT

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/ĐUK, ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh về việc phát động phong trào "Vận động đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách chi bộ tại thôn, ấp, khu phố", sáng 06/9/2019, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức lễ trao tặng 02 tủ sách cho chi bộ Ấp Xóm Rẫy và Ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc).

Mỗi tủ sách có hơn 60 đầu sách, tài liệu liên quan đến nghiệp vụ công tác Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, tư liệu lịch sử cùng các tài liệu, ấn phẩm khác. Kinh phí đầu tư cho tủ sách do cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ nhà trường đóng góp ủng hộ.

 

Joomla inotur picma