HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 35-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 35-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Sáng ngày 23/9/2019, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản: Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn 04-HD/TW ngày 06/10/2014 của Ban Bí thư về Một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng; Hướng dẫn về công tác biên tập các văn kiện; Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định 244-QĐ/TW ngày 29/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương cho toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Đàm Xuân Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trực tiếp quán triệt các nội dung chủ yếu của Chỉ thị; Hướng dẫn chi tiết về công tác biên tập, Quy chế bầu cử trong Đảng...Việc quán triệt, triển khai các văn bản giúp cho đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ kịp thời nắm bắt được tinh thần và nội dung các văn bản, chỉ đạo mới của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối cơ quan-doanh nghiệp và của Đảng bộ Nhà trường về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Đàm Xuân Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các Chi bộ trực thuộc tập trung nghiên cứu, thống nhất tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị đồng thời bám sát các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng bộ để chuẩn bị tốt cho công tác đại hội nhiệm kỳ tới./.

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng TC-HC-TT-TL

 

 

 

Joomla inotur picma