TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

Sáng ngày 18/01/2019, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức triển khai học tập Chuyên đề năm 2019 cho đội ngũ đảng viên (những đồng chí chưa theo học các lớp do cấp trên tổ chức) và viên chức Nhà trường.

Trong thời gian một buổi các đồng chí đảng viên, viên chức Nhà trường đã nghiêm túc nghe báo cáo viên trình bày cô đọng, xúc tích những nội dung cơ bản:

1. Chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

2. Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tích cực hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2018-2020 (đợt 2);

3. Chỉ thị 30-CT/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội./.

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma