TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

Sáng ngày 14/02/2020, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, phó bí thư (Những đồng chí chưa tham gia Hội nghị do cấp trên tổ chức), đảng viên các chi bộ và toàn thể viên chức Nhà trường.

Trong thời gian một buổi các đồng chí đảng viên, viên chức Nhà trường đã nghiêm túc nghe báo cáo viên, thạc sĩ Nguyễn Bình Minh - Phó trưởng khoa Lý luận cơ sở Trường Chính trị tỉnh trình bày cô đọng, súc tích những nội dung cơ bản:

1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc;

2.Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào,…

Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, mỗi đảng viên, viên chức Nhà trường tự liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo./.

Dương Thị Hoàn
CV. Phòng TC,HC,TT,TL

 

 

Joomla inotur picma