ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2020-2022

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch số 226-KH/ĐU ngày 17/9/2019 của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, từ ngày 14/02/2020 đến ngày 27/02/2020, 05/05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Để việc tổ chức đại hội các chi bộ đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra, Đảng ủy đã chọn Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng làm đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm cho những chi bộ sau tổ chức hiệu quả hơn.

Tại đại hội, các chi bộ đã tập trung đánh giá những ưu điểm, hạn chế và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ, kiểm điểm sự lãnh đạo của chi ủy, bí thư và phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, các chi bộ đã thực hiện bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ là những đảng viên thực sự có bản lĩnh, uy tín, năng lực đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới. Cụ thể kết quả việc bầu cử như sau:

1. Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng (Đại hội điểm): đồng chí Đặng Văn Lợi (Bí thư Chi bộ) và đồng chí Đỗ Văn Đờ La Guôl (Phó Bí thư Chi bộ).

(Đồng chí Võ Minh Giang- Phó Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh- và đồng chí Ngô Thị Liên
-Bí thư Đảng ủy Nhà trường- tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng)

2. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học: bầu cấp ủy gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Vũ Văn Dương (Bí thư Chi bộ), đồng chí Nguyễn Hoàng Long (Phó Bí thư Chi bộ) và đồng chí Hoàng Nam (Ủy viên).

(Đồng chí Đàm Xuân Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường-
tặng hoa chúc mừng các đồng chí cấp ủy Phòng QLĐT&NCKH)

3. Khoa Lý luận cơ sở: đồng chí Nguyễn Thị Hồng Huệ (Bí thư Chi bộ)

(Đồng chí Ngô Thị Liên - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường-
tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hồng Huệ - Bí thư Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở)

4. Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu: cấp ủy gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Đinh Thị Mai Yên (Bí thư Chi bộ), đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến (Phó Bí thư Chi bộ) và đồng chí Nguyễn Thanh Toàn (Ủy viên).

(Đồng chí Ngô Thị Liên - Bí thư Đảng ủy- và đồng chí Đàm Xuân Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy-
tặng hoa chúc mừng các đồng chí cấp ủy Phòng TC-HC-TT-TL)

5. Khoa Nhà nước và Pháp luật: đồng chí Nguyễn Hương Quế (Bí thư Chi bộ) và đồng chí Nguyễn Quang Trung (Phó Bí thư Chi bộ).

(Đồng chí Ngô Thị Liên - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng- và đồng chí Hoàng Văn Quang - Phó Hiệu trưởng-
tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật)

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của các Chi bộ nhiệm kỳ qua (2017-2020); Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ (2020-2022) đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội các chi bộ đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức Nhà trường đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra./.

Dương Thị Hoàn
CV. Phòng TC,HC,TT,TL

 

 

Joomla inotur picma