Công Đoàn

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
2 HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
3 GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN CHÀO MỪNG NGÀY 20/11
4 HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
5 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM GIA HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
6 HOẠT ĐỘNG SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
7 ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
8 Hoạt động thể thao chào mừng ngày 20/11
9 THĂM VÀ TẶNG QUÀ BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
10 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM GIA HỘI THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
11 KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM
12 Văn nghệ chủ đề “Ca ngợi Đảng và Bác Hồ”
13 ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
14 HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
15 HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016
16 Trường Chính trị tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam
17 Thăm và tặng quà Trung tâm Công tác xã hội tỉnh
18 Liên hoan văn nghệ chủ đề "Bài ca đi cùng năm tháng"
19 Đoàn viên công đoàn Trường Chính trị tham gia hiến máu tình nguyện
20 Hội thao chào mừng ngày 20/10
 

Joomla inotur picma