BÀI VIẾT NỘI SAN

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Website Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Nội san 31)
2 Kết quả hoạt động của Chi đoàn Thanh niên Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quý I năm 2015 (Nội san 31)
3 Một số giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2020 (Nội san 31)
4 Từ kinh nghiệm Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, khóa I tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Suy nghĩ về nâng cao chất lượng đào tạo (Nội san 31)
5 Chi đoàn Thanh niên không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thanh niên
6 Một số kinh nghiệm tổ chức Hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7 Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
8 Hoạt động Công đoàn và phong trào CCVC của trường năm 2014
9 Giảng viên Trường Chính trị "Tự học" theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh
10 Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo trong năm học 2013-2014
11 Vận dụng Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lân XI.
12 Đổi mới có nguyên tắc - Sự vận dụng sáng tạo Chủ Nghĩa Mac Lenin của Đảng đối với công cuộc xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở nước ta.
13 Tầm quan trọng của Trường Chính Trị trong việc thực hiện Nghị quyết Trung Ương 4 ( Khóa XI ).
14 Từ Hội nghị Trung Ương 06 lần 02 Khóa VIII (1999) đến Hội nghị Trung Ương 04 Khóa XI (2012).
15 Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
 

Joomla inotur picma