Chuyên viên

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Lịch lớp QLNN chuyên viên K72 từ ngày 09/5/2019 đến 26/9/2019
2 Lịch lớp QLNN chuyên viên K71 từ ngày 04/4/2019 đến 16/8/2019
3 Lịch lớp QLNN chuyên viên K70A từ ngày 25/02/2019 đến 28/6/2019
4 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K68
5 Lịch lớp Chuyên viên K69A từ ngày 31/10/2018 đến 28/12/2018
6 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K68
7 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K67
8 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Chuyên viên K67
9 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K68
10 Lịch lớp Chuyên viên K68 từ 06/8/2018 đến 30/11/2018
11 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K66
12 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K66
13 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K67
14 Lịch lớp Chuyên viên K67 từ ngày 17/4/2018 đến 06/9/2018
15 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K66
16 Lịch lớp Chuyên viên K66 từ 19/3/2018 đến 29/6/2018
17 BẾ GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65
18 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K64
19 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65
20 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K65
 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13605966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14206187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15406261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15906593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15906593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16806813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17707199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17707220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24608541520JView->display( )...\view.html.php:149
110.24608541808JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24608575232include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.29108600760JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29308679816include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.31508882224JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.32008914016pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13605966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14206187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15406261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15906593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15906593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16806813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17707199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17707220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24608541520JView->display( )...\view.html.php:149
110.24608541808JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24608575232include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.29108600760JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29308679816include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.31508882224JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.32008914016pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13605966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14206187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15406261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15906593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15906593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16806813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17707199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17707220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24608541520JView->display( )...\view.html.php:149
110.24608541808JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24608575232include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.29108600760JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29308679816include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.31508882224JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.32008914016pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13605966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14206187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15406261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15906593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15906593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16806813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17707199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17707220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24608541520JView->display( )...\view.html.php:149
110.24608541808JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24608575232include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.29108600760JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29308679816include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.31508882224JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.32008914016pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13605966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14206187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15406261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15906593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15906593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16806813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17707199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17707220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24608541520JView->display( )...\view.html.php:149
110.24608541808JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24608575232include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.29108600760JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29308679816include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.31508882224JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.32008914016pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253968{main}( )...\index.php:0
20.13605966936JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14206187248JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15406261832require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15906593064JController->execute( )...\content.php:35
60.15906593352ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16806813048JController->display( )...\controller.php:55
80.17707199672JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17707220128ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24608541520JView->display( )...\view.html.php:149
110.24608541808JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24608575232include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.29108600760JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29308679816include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.31508882224JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.32008914016pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 1 trong tổng số 3 trang

Joomla inotur picma