Hội thi GVG, HVG

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 HỘI THI HỌC VIÊN GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2017
2 HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2017
3 Kế hoạch hội thi học viên giỏi lý luận chính trị năm 2015
4 Hội thi Giảng viên giỏi cấp trường năm 2014
5 Hội thi Giảng viên giỏi cấp trường năm 2014
6 Kế hoạch thao giảng khoa DV
 

Joomla inotur picma