TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                                           SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC

TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU

                                                                                  ( Tuần từ ngày 12/8/2013 đến ngày 16/8/2013)

 

   Khu A

           Khu B

Tầng trệt

P. Đọc sách

A1. 96 HV

Khai giảng Chuyên viên chính khóa 15

 

P. Truyền     thống

A2. 84 HV

 

 

WC

WC

B1.84 HV

1.Lớp chuyển đổi(học T7, CN); học từ 17/8 đến 18/8)

 

P.Trực

Tổ quản trị

 

 

B2

84 HV

Lớp Ôn thi cao học học từ 14,15,16/8 môn Triết học.

B3

(Còn trống)

B4

50 bàn

Liền ghế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tầng 1

A2.1

 

A2.2

60 bàn liền ghế

A2.3

84 HV

Chuyên viên chính khóa 14

 

A2.4 156 HV

WC

WC

B2.1 195 HV

Bàn ghế liền bộ

 

B2.2

84 HV

B2.3

60 bàn liền ghế

B2.4

100 bàn liền ghế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tầng 2

A3.1

50 bàn liền ghế

A3.2

P. vi tính

choi game dua xe 2 nguoi

A3.3

96 HV

 

A3.4 . 156 HV

 

 

WC

WC

B3.1 156 HV

 

B3.2

Ghế không bàn

B3.3

P.Vi tính

B3.4

Trống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú :A1; A2.4 Có phông màn khai ,bế giảng

                   - Lớp BD HCCB tỉnh học từ ngày 13/8 đến 16/8/2013 tại HT C

 

Joomla inotur picma