TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                                           SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC

TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU

                                                                                  ( Tuần từ ngày 19/8/2013 đến ngày 23/8/2013)

 

   Khu A

           Khu B

Tầng trệt

P. Đọc sách

A1. 96 HV

DK KG lớp BT, PBT từ 21/8 -21/9

 

P. Truyền     thống

A2. 84 HV

Lớp BT, PBT học tại đây từ 22/8 – 21/9 (Học 01 tháng)

 

WC

WC

B1.84 HV

TCLLCT – HC K43 (LHPN) học từ 19/8 đến 30/8

P.Trực

Tổ quản trị

 

 

B2

84 HV

Ôn thi Cao học HC từ 14/8 đến 1/9

B3

(Còn trống)

B4

50 bàn

Liền ghế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tầng 1

A2.1

 

A2.2

60 bàn liền ghế

A2.3

84 HV

Chuyên viên chính khóa 15

 

A2.4 156 HV

KG lớp BD kết nạp Đảng cho ĐUKDC Đảng học từ 21,22,23/8/2013

WC

WC

B2.1 195 HV

Bàn ghế liền bộ

 

B2.2

84 HV

B2.3

60 bàn liền ghế

B2.4

100 bàn liền ghế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tầng 2

A3.1

50 bàn liền ghế

A3.2

P. vi tính

A3.3

96 HV

 

A3.4 . 156 HV

 

ĐHHCKS – TC73 học từ 21/8 đến 30/8

WC

WC

B3.1 156 HV

 

B3.2

Ghế không bàn (73 ghế)

B3.3

P.Vi tính

B3.4

Trống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú :A1 . A2.4 Có phông màn khai ,bế giảng.

 

Joomla inotur picma