TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                                           SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC-THÁNG 9

TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU

                                                                                  ( Tuần từ ngày 23/9/2013 đến ngày 30/9/2013)

 

   Khu A

           Khu B

Tầng trệt

P. Đọc sách

 

A1. 96 HV

 

KG: 30/9

Lớp TC Hội Nông dân (70 hv)

 

P. Truyền     thống

A2. 84 HV

 

ĐH Luật Dân sự thi lần 1 ngày 28/9/2013

WC

WC

B1.84 HV

Lớp TCLLCT-HC K42 VT ôn thi TN từ 17/9-26/9.

P.Trực

Tổ quản trị

 

 

 

 

 

 

 

B2

84 HV

Lớp CT, PCT (L2) học tại đây từ 9/9 đến 16/10/2013 (60 hv)

B3

(Còn trống)

B4

50 bàn

Liền ghế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tầng 1

A2.1

 

A2.2

60 bàn liền ghế

A2.3

84 HV

Chuyên viên chính khóa 15

(Từ 04/9 đến 30/9)

 

A2.4 156 HV

 

 

WC

WC

B2.1 195 HV

 

 

B2.2

84 HV

*Lớp BT, PBT học tại đây từ 28/8/2013 đến 14/10/2013 (Học1,5 tháng)

 

B2.3

60 bàn liền ghế

B2.4

100 bàn liền ghế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Tầng 2

A3.1

50 bàn liền ghế

A3.2

P. vi tính

A3.3

96 HV

 

 

A3.4 . 156 HV

 

 

WC

WC

B3.1 156 HV

Lớp Chuyên viên khóa 50

 

B3.2

Ghế không bàn (73 ghế)

B3.3

P.Vi tính

B3.4

Trống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý : Sở LĐTB&XH thuê HT 01 ngày 24/9/2013 tại HTC.

Ghi chú :A1 . A2.4 Có phông màn khai ,bế giảng.

 

Joomla inotur picma