Công Đoàn

#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng
1 HOẠT ĐỘNG THỂ THAO CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN Thứ hai, 13 Tháng 5 2019
2 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRỒNG CÂY TẠO KHÔNG GIAN XANH – SẠCH – ĐẸP Thứ hai, 06 Tháng 5 2019
3 HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 Thứ ba, 12 Tháng 3 2019
4 HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019 Thứ năm, 10 Tháng 1 2019
5 HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY 20/10 Thứ hai, 22 Tháng 10 2018
6 PHÁT ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ VÀ QUỸ HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH Thứ ba, 07 Tháng 8 2018
7 CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/6 Thứ ba, 05 Tháng 6 2018
8 HOẠT ĐỘNG THỂ THAO CHÀO MỪNG NGÀY CÁC NGÀY LỄ LỚN Thứ hai, 14 Tháng 5 2018
9 ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN Thứ ba, 27 Tháng 3 2018
10 HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 Thứ năm, 08 Tháng 3 2018

Joomla inotur picma