Công Đoàn

#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng
1 HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 Thứ ba, 12 Tháng 3 2019
2 HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019 Thứ năm, 10 Tháng 1 2019
3 HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY 20/10 Thứ hai, 22 Tháng 10 2018
4 PHÁT ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ VÀ QUỸ HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH Thứ ba, 07 Tháng 8 2018
5 CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/6 Thứ ba, 05 Tháng 6 2018
6 HOẠT ĐỘNG THỂ THAO CHÀO MỪNG NGÀY CÁC NGÀY LỄ LỚN Thứ hai, 14 Tháng 5 2018
7 ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN Thứ ba, 27 Tháng 3 2018
8 HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 Thứ năm, 08 Tháng 3 2018
9 GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 Chủ nhật, 19 Tháng 11 2017
10 HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017

Joomla inotur picma