Công Đoàn

#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng
1 ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN Thứ ba, 27 Tháng 3 2018
2 HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 Thứ năm, 08 Tháng 3 2018
3 GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 Chủ nhật, 19 Tháng 11 2017
4 HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017
5 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM GIA HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI Thứ tư, 20 Tháng 9 2017
6 HOẠT ĐỘNG SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 Thứ năm, 06 Tháng 7 2017
7 ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN Thứ sáu, 12 Tháng 5 2017
8 Hoạt động thể thao chào mừng ngày 20/11 Thứ sáu, 11 Tháng 11 2016
9 THĂM VÀ TẶNG QUÀ BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG Thứ năm, 20 Tháng 10 2016
10 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THAM GIA HỘI THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Thứ năm, 11 Tháng 8 2016

Joomla inotur picma