BÀI VIẾT NỘI SAN

#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Website Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Nội san 31) 2504
2 Kết quả hoạt động của Chi đoàn Thanh niên Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quý I năm 2015 (Nội san 31) 1603
3 Một số giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2020 (Nội san 31) 3676
4 Từ kinh nghiệm Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, khóa I tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Suy nghĩ về nâng cao chất lượng đào tạo (Nội san 31) 5570
5 Chi đoàn Thanh niên không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thanh niên 9640
6 Một số kinh nghiệm tổ chức Hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1718
7 Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới 4153
8 Hoạt động Công đoàn và phong trào CCVC của trường năm 2014 2843
9 Giảng viên Trường Chính trị "Tự học" theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh 4371
10 Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo trong năm học 2013-2014 1626
11 Vận dụng Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lân XI. 9464
12 Đổi mới có nguyên tắc - Sự vận dụng sáng tạo Chủ Nghĩa Mac Lenin của Đảng đối với công cuộc xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở nước ta. 22483
13 Tầm quan trọng của Trường Chính Trị trong việc thực hiện Nghị quyết Trung Ương 4 ( Khóa XI ). 4380
14 Từ Hội nghị Trung Ương 06 lần 02 Khóa VIII (1999) đến Hội nghị Trung Ương 04 Khóa XI (2012). 5298
15 Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 54437

Joomla inotur picma