Chuyên viên

1 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 57
2 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 98
3 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 85
4 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 62
5 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 897
6 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1193
7 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 164
8 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 987
9 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 134
10 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 877
11 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 821
12 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 203
13 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1641
14 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1574
15 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 1868
16 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 228
17 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 237
18 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 287
19 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 328
20 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 3933
21 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 302
22 Lich lớp CV K49 367
 

Joomla inotur picma