Chuyên viên

1 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp QLNN Chuyên viên K65 44
2 Lịch lớp Chuyên viên K65 từ 21/8/2017 đến 03/11/2017 86
3 Lịch lớp Chuyên viên K64 từ 12/6/2017 đến 29/9/2017 77
4 Lịch lớp Chuyên viên K63 từ 03/5/2017 đến 11/8/2017 54
5 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K62 754
6 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K61 1118
7 Lịch lớp Chuyên viên K61 từ 26/9/2016 đến 25/11/2016 148
8 BẾ GIẢNG LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K59 969
9 Lịch lớp Chuyên viên K60 từ 15/8/2016 đến 21/10/2016 127
10 KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K60 842
11 KHAI GIẢNG LỚP QLNN CHUYÊN VIÊN K59 813
12 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K59 từ 06/6/2016 đến 08/9/2016 195
13 Bế giảng lớp Chuyên viên K58 1623
14 BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN K57 1567
15 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN VIÊN K58 1859
16 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K58 từ 10/11/2015 đến 15/01/2016 222
17 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K57 từ 22/9 đến 27/11/2015 229
18 Lịch lớp QLNN chuyên viên K56 279
19 Lịch lớp QLNN Chuyên viên K56 322
20 Lịch học lớp BDCV K50 khai giảng ngày 17/9/2013 3928
21 Lớp bồi dưỡng trưởng thôn ấp Huyện Tân Thành 292
22 Lich lớp CV K49 358
 

Joomla inotur picma