Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 2) 4
2 Lịch lớp BD chức danh Công chức Văn phòng - Thống kê xã theo Đề án 1956 từ ngày 05/6/2019 đến 28/6/2019 5
3 Lịch lớp BD kiến thức Công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 1) 3
4 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 121
5 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 114
6 Lịch lớp BD, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018 31
7 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 119
8 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 27
9 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 130
10 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 4) 38
11 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 3) 34
12 BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 165
13 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 162
14 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình 62
15 KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ NĂM 2018 273
16 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018 112
17 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018 47
18 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỰU CHIẾN BINH 300
19 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2 65
20 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 69
21 KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018 895
22 BẾ GIẢNG LỚP BD NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 855
23 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 926
24 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 349
25 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 94
26 KG LỚP BDKT QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 2) 1015
27 KG LỚP BDKT QP&AN CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 1) 786
28 KHAI GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 2017 855
29 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 174
30 LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1104
31 KHAI GIẢNG LỚP MẶT TRẬN NĂM 2017 453
32 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 101
33 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 82
34 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 3 511
35 KHAI GIẢNG LỚP BD ĐỐI TƯỢNG 3 484
36 Lịch lớp BD Đối tượng 3 90
37 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG (LỚP 2) 466
38 KHAI GIẢNG LỚP BD QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 2) 527
39 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 78
40 BẾ GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 602
41 KHAI GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 559
42 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 84
43 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (ĐẤT ĐỎ) 602
44 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 85
45 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 660
46 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 600
47 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 661
48 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 94
49 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 129
50 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 590
51 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 565
52 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 89
53 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 632
54 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 86
55 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 596
56 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1181
57 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1087
58 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 207
59 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1170
60 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1104
61 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1126
62 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 859
63 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 191
64 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1667
65 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 185
66 Bế giảng lớp Tin học A 1750
67 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1812
68 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 229
69 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 187
70 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 2049
71 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 235
72 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 211
73 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 207
74 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3498
75 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 5039
76 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3419
77 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 287
78 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 257
79 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 385
80 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 481
81 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 394
82 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 472
83 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1177
84 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 145
 

Joomla inotur picma