Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 11
2 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 34
3 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 20
4 Lịch lớp BD Đối tượng 3 21
5 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 22
6 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 24
7 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 24
8 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 401
9 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 358
10 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 397
11 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 33
12 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 37
13 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 377
14 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 359
15 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 26
16 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 383
17 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 24
18 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 350
19 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1020
20 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 916
21 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 127
22 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1016
23 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 986
24 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 935
25 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 751
26 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 128
27 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1556
28 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 124
29 Bế giảng lớp Tin học A 1660
30 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1728
31 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 167
32 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 110
33 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 1936
34 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 169
35 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 147
36 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 158
37 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3359
38 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 4703
39 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3167
40 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 208
41 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 201
42 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 318
43 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 411
44 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 344
45 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 399
46 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1092
47 Lịch lớp Cao cấp LLCT K15 tháng 6 106
48 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 72
 

Joomla inotur picma