Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã từ ngày 16/10/2019 đến 28/11/2019 1
2 Lịch lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nông dân năm 2019 (từ 07/10/2019 đến 10/10/2019) 3
3 Lịch lớp BD chức danh công chức Văn hóa - Xã hội xã (Đề án 1956) từ 23/9/2019 đến 11/11/2019 2
4 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K22 từ ngày 29/8/2019 đến 15/11/2019 25
5 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã theo Đề án 1956 từ ngày 19/8/2019 đến 17/9/2019 11
6 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tài chính - Kế toán xã theo Đề án 1956 từ ngày 29/7/2019 đến 19/8/2019 23
7 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 3) 19
8 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 2) 25
9 Lịch lớp BD chức danh Công chức Văn phòng - Thống kê xã theo Đề án 1956 từ ngày 05/6/2019 đến 28/6/2019 26
10 Lịch lớp BD kiến thức Công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 1) 22
11 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 175
12 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 176
13 Lịch lớp BD, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018 54
14 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 176
15 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 50
16 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 197
17 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 4) 60
18 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 3) 52
19 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (LỚP 2) NĂM 2018 348
20 BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 232
21 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 215
22 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình 83
23 KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ NĂM 2018 338
24 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018 151
25 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018 69
26 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỰU CHIẾN BINH 371
27 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2 86
28 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 84
29 BẾ GIẢNG LỚP BD CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2018 882
30 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 1363
31 KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018 1059
32 BẾ GIẢNG LỚP BD NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1047
33 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1124
34 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 382
35 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 113
36 KG LỚP BDKT QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 2) 1088
37 KG LỚP BDKT QP&AN CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 1) 817
38 KHAI GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 2017 889
39 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 206
40 LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1133
41 KHAI GIẢNG LỚP MẶT TRẬN NĂM 2017 503
42 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 119
43 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 101
44 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 3 535
45 KHAI GIẢNG LỚP BD ĐỐI TƯỢNG 3 508
46 Lịch lớp BD Đối tượng 3 112
47 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG (LỚP 2) 491
48 KHAI GIẢNG LỚP BD QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 2) 551
49 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 102
50 BẾ GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 624
51 KHAI GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 589
52 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 107
53 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (ĐẤT ĐỎ) 637
54 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 105
55 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 684
56 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 637
57 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 691
58 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 117
59 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 147
60 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 618
61 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 584
62 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 111
63 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 653
64 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 104
65 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 630
66 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1206
67 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1120
68 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 235
69 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1203
70 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1131
71 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1146
72 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 884
73 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 215
74 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1703
75 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 203
76 Bế giảng lớp Tin học A 1790
77 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1849
78 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 241
79 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 214
80 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 2072
81 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 256
82 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 235
83 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 216
84 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3531
85 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 5076
86 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3459
87 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 311
88 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 268
89 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 407
90 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 497
91 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 413
92 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 487
93 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1202
94 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 166
 

Joomla inotur picma