Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 222
2 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 37
3 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 67
4 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 50
5 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 36
6 Lịch lớp BD Đối tượng 3 36
7 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 37
8 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 39
9 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 43
10 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 562
11 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 513
12 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 562
13 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 50
14 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 53
15 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 523
16 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 483
17 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 44
18 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 510
19 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 40
20 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 509
21 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1101
22 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 986
23 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 151
24 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1101
25 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1041
26 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1016
27 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 793
28 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 143
29 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1601
30 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 139
31 Bế giảng lớp Tin học A 1691
32 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1749
33 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 186
34 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 126
35 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 1971
36 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 184
37 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 163
38 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 173
39 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3409
40 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 4944
41 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3336
42 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 223
43 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 217
44 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 333
45 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 425
46 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 359
47 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 415
48 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1110
49 Lịch lớp Cao cấp LLCT K15 tháng 6 121
50 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 88
 

Joomla inotur picma