Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 4
2 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 24
3 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 13
4 Lịch lớp BD Đối tượng 3 12
5 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 14
6 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 13
7 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 15
8 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 332
9 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 286
10 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 322
11 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 24
12 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 29
13 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 315
14 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 307
15 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 19
16 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 326
17 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 17
18 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 298
19 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 975
20 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 878
21 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 106
22 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 955
23 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 956
24 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 887
25 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 732
26 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 117
27 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1521
28 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 119
29 Bế giảng lớp Tin học A 1644
30 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1718
31 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 159
32 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 100
33 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 1917
34 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 162
35 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 140
36 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 148
37 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3316
38 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 4521
39 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 2998
40 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 200
41 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 191
42 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 309
43 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 399
44 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 333
45 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 388
46 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1077
47 Lịch lớp Cao cấp LLCT K15 tháng 6 97
48 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 62
 

Joomla inotur picma