Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 12
2 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 237
3 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 46
4 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 75
5 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 56
6 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 42
7 Lịch lớp BD Đối tượng 3 45
8 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 43
9 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 48
10 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 49
11 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 585
12 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 539
13 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 588
14 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 56
15 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 59
16 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 536
17 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 498
18 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 50
19 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 538
20 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 48
21 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 522
22 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1116
23 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 996
24 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 160
25 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1116
26 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1052
27 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1035
28 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 802
29 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 152
30 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1614
31 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 147
32 Bế giảng lớp Tin học A 1703
33 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1764
34 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 192
35 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 137
36 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 1981
37 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 192
38 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 170
39 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 179
40 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3422
41 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 4961
42 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3350
43 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 231
44 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 224
45 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 344
46 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 437
47 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 366
48 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 425
49 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1121
50 Lịch lớp Cao cấp LLCT K15 tháng 6 128
51 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 96
 

Joomla inotur picma