Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp BD kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2019 cho đối tượng lãnh đạo chủ chốt các cấp Hội phụ nữ 15
2 Lịch lớp BD cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019 (đợt 2) 30
3 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ ngày 07/11/2019 đến 26/12/2019 20
4 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2019 từ ngày 28/10/2019 đến 31/10/2019 25
5 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã từ ngày 16/10/2019 đến 28/11/2019 19
6 Lịch lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nông dân năm 2019 (từ 07/10/2019 đến 10/10/2019) 22
7 Lịch lớp BD chức danh công chức Văn hóa - Xã hội xã (Đề án 1956) từ 23/9/2019 đến 11/11/2019 28
8 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K22 từ ngày 29/8/2019 đến 15/11/2019 57
9 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã theo Đề án 1956 từ ngày 19/8/2019 đến 17/9/2019 28
10 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tài chính - Kế toán xã theo Đề án 1956 từ ngày 29/7/2019 đến 19/8/2019 57
11 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 3) 45
12 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 2) 51
13 Lịch lớp BD chức danh Công chức Văn phòng - Thống kê xã theo Đề án 1956 từ ngày 05/6/2019 đến 28/6/2019 52
14 Lịch lớp BD kiến thức Công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 1) 54
15 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 235
16 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 253
17 Lịch lớp BD, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018 88
18 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 235
19 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 74
20 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 264
21 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 4) 88
22 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 3) 71
23 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (LỚP 2) NĂM 2018 455
24 BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 298
25 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 269
26 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình 112
27 KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ NĂM 2018 422
28 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018 177
29 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018 90
30 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỰU CHIẾN BINH 467
31 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2 114
32 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 104
33 BẾ GIẢNG LỚP BD CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2018 1082
34 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 1575
35 KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018 1184
36 BẾ GIẢNG LỚP BD NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1211
37 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1279
38 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 411
39 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 130
40 KG LỚP BDKT QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 2) 1186
41 KG LỚP BDKT QP&AN CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 1) 901
42 KHAI GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 2017 979
43 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 229
44 LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1184
45 KHAI GIẢNG LỚP MẶT TRẬN NĂM 2017 546
46 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 147
47 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 115
48 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 3 568
49 KHAI GIẢNG LỚP BD ĐỐI TƯỢNG 3 561
50 Lịch lớp BD Đối tượng 3 141
51 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG (LỚP 2) 533
52 KHAI GIẢNG LỚP BD QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 2) 582
53 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 129
54 BẾ GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 665
55 KHAI GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 621
56 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 135
57 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (ĐẤT ĐỎ) 668
58 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 125
59 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 738
60 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 686
61 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 736
62 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 130
63 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 170
64 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 668
65 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 609
66 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 139
67 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 678
68 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 128
69 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 694
70 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1241
71 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1153
72 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 263
73 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1231
74 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1167
75 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1182
76 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 926
77 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 240
78 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1735
79 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 221
80 Bế giảng lớp Tin học A 1825
81 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1871
82 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 258
83 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 242
84 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 2112
85 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 285
86 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 266
87 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 232
88 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3571
89 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 5091
90 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3542
91 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 354
92 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 284
93 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 424
94 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 524
95 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 429
96 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 504
97 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1226
98 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 193
 

Joomla inotur picma