Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG HỘI NÔNG DÂN NĂM 2020 74
2 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG HỘI NÔNG DÂN NĂM 2020 90
3 Lịch lớp BD Hội nông dân từ ngày 02/11/2020 đến 06/11/2020 31
4 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHÓA 6/2020 73
5 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ - NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH NĂM 2020 85
6 Lịch lớp Cựu chiến binh từ ngày 29/9/2020 đến 02/10/2020 29
7 Lịch lớp Bồi dưỡng Cục Thuế tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến 10/10/2020 33
8 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2020 74
9 Lịch lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 từ ngày 16/9/2020 đến 18/9/2020 35
10 Lịch lớp BD lãnh đạo quản lý cấp phòng từ ngày 05/9/2020 đến 28/11/2020 46
11 Lịch lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ ngày 23/4/2020 đến 29/5/2020 69
12 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN CẤP ỦY CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG - NĂM 2019 241
13 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2019 CHO ĐỐI TƯỢNG LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ 337
14 Lịch lớp BD kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2019 cho đối tượng lãnh đạo chủ chốt các cấp Hội phụ nữ 81
15 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN CẤP ỦY CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2019 (ĐỢT 2) 301
16 Lịch lớp BD cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019 (đợt 2) 106
17 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN CẤP ỦY CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2019 236
18 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ ngày 07/11/2019 đến 26/12/2019 89
19 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2019 từ ngày 28/10/2019 đến 31/10/2019 99
20 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã từ ngày 16/10/2019 đến 28/11/2019 87
21 KHAI MẠC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2019 266
22 Lịch lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nông dân năm 2019 (từ 07/10/2019 đến 10/10/2019) 89
23 Lịch lớp BD chức danh công chức Văn hóa - Xã hội xã (Đề án 1956) từ 23/9/2019 đến 11/11/2019 100
24 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGACH CÁN SỰ KHÓA 22 328
25 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K22 từ ngày 29/8/2019 đến 15/11/2019 132
26 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã theo Đề án 1956 từ ngày 19/8/2019 đến 17/9/2019 99
27 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tài chính - Kế toán xã theo Đề án 1956 từ ngày 29/7/2019 đến 19/8/2019 127
28 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 3) 115
29 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 2) 127
30 Lịch lớp BD chức danh Công chức Văn phòng - Thống kê xã theo Đề án 1956 từ ngày 05/6/2019 đến 28/6/2019 125
31 Lịch lớp BD kiến thức Công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 1) 125
32 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 417
33 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 442
34 Lịch lớp BD, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018 162
35 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 378
36 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 143
37 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 425
38 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 4) 157
39 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 3) 142
40 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (LỚP 2) NĂM 2018 683
41 BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 452
42 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 401
43 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình 188
44 KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ NĂM 2018 612
45 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018 243
46 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018 172
47 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỰU CHIẾN BINH 709
48 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2 191
49 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 174
50 BẾ GIẢNG LỚP BD CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2018 1487
51 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 2023
52 KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018 1510
53 BẾ GIẢNG LỚP BD NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1540
54 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1571
55 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 485
56 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 198
57 KG LỚP BDKT QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 2) 1537
58 KG LỚP BDKT QP&AN CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 1) 1128
59 KHAI GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 2017 1291
60 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 298
61 LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1412
62 KHAI GIẢNG LỚP MẶT TRẬN NĂM 2017 771
63 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 213
64 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 173
65 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 3 753
66 KHAI GIẢNG LỚP BD ĐỐI TƯỢNG 3 804
67 Lịch lớp BD Đối tượng 3 207
68 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG (LỚP 2) 775
69 KHAI GIẢNG LỚP BD QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 2) 796
70 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 191
71 BẾ GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 922
72 KHAI GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 851
73 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 199
74 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (ĐẤT ĐỎ) 884
75 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 191
76 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 984
77 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 898
78 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 918
79 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 170
80 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 209
81 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 871
82 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 763
83 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 211
84 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 766
85 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 198
86 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 885
87 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1306
88 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1226
89 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 335
90 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1310
91 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1263
92 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1308
93 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 994
94 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 292
95 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1820
96 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 296
97 Bế giảng lớp Tin học A 1894
98 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1923
99 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 309
100 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 328
101 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 2181
102 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 364
103 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 338
104 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 274
105 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3753
106 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 5179
107 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3745
108 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 442
109 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 336
110 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 467
111 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 601
112 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 465
113 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 556
114 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1311
115 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 238
 

Joomla inotur picma