Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ ngày 23/4/2020 đến 29/5/2020 18
2 Lịch lớp BD kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2019 cho đối tượng lãnh đạo chủ chốt các cấp Hội phụ nữ 33
3 Lịch lớp BD cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019 (đợt 2) 53
4 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ ngày 07/11/2019 đến 26/12/2019 31
5 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2019 từ ngày 28/10/2019 đến 31/10/2019 45
6 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã từ ngày 16/10/2019 đến 28/11/2019 34
7 Lịch lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nông dân năm 2019 (từ 07/10/2019 đến 10/10/2019) 36
8 Lịch lớp BD chức danh công chức Văn hóa - Xã hội xã (Đề án 1956) từ 23/9/2019 đến 11/11/2019 47
9 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K22 từ ngày 29/8/2019 đến 15/11/2019 76
10 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã theo Đề án 1956 từ ngày 19/8/2019 đến 17/9/2019 44
11 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tài chính - Kế toán xã theo Đề án 1956 từ ngày 29/7/2019 đến 19/8/2019 74
12 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 3) 65
13 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 2) 73
14 Lịch lớp BD chức danh Công chức Văn phòng - Thống kê xã theo Đề án 1956 từ ngày 05/6/2019 đến 28/6/2019 72
15 Lịch lớp BD kiến thức Công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 1) 75
16 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 295
17 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 315
18 Lịch lớp BD, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018 111
19 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 270
20 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 96
21 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 314
22 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 4) 109
23 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 3) 88
24 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (LỚP 2) NĂM 2018 536
25 BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 351
26 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 297
27 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình 135
28 KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ NĂM 2018 471
29 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018 194
30 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018 113
31 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỰU CHIẾN BINH 543
32 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2 136
33 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 124
34 BẾ GIẢNG LỚP BD CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2018 1211
35 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 1693
36 KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018 1240
37 BẾ GIẢNG LỚP BD NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1315
38 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1368
39 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 434
40 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 148
41 KG LỚP BDKT QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 2) 1284
42 KG LỚP BDKT QP&AN CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 1) 963
43 KHAI GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 2017 1053
44 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 247
45 LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1222
46 KHAI GIẢNG LỚP MẶT TRẬN NĂM 2017 576
47 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 168
48 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 129
49 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 3 590
50 KHAI GIẢNG LỚP BD ĐỐI TƯỢNG 3 591
51 Lịch lớp BD Đối tượng 3 159
52 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG (LỚP 2) 559
53 KHAI GIẢNG LỚP BD QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 2) 598
54 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 147
55 BẾ GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 705
56 KHAI GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 652
57 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 153
58 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (ĐẤT ĐỎ) 691
59 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 142
60 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 794
61 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 729
62 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 757
63 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 135
64 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 177
65 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 691
66 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 628
67 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 165
68 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 689
69 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 150
70 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 731
71 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1253
72 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1171
73 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 286
74 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1247
75 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1199
76 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1220
77 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 947
78 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 251
79 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1771
80 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 238
81 Bế giảng lớp Tin học A 1843
82 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1885
83 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 272
84 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 267
85 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 2133
86 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 314
87 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 292
88 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 238
89 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3623
90 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 5103
91 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3593
92 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 391
93 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 298
94 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 436
95 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 548
96 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 437
97 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 518
98 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1249
99 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 202
 

Joomla inotur picma