Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 19
2 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 44
3 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 40
4 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 27
5 Lịch lớp BD Đối tượng 3 27
6 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 29
7 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 30
8 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 33
9 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 487
10 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 431
11 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 474
12 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 41
13 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 44
14 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 458
15 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 422
16 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 34
17 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 438
18 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 31
19 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 404
20 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1074
21 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 963
22 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 143
23 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1056
24 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1014
25 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 970
26 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 764
27 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 135
28 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1577
29 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 131
30 Bế giảng lớp Tin học A 1676
31 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1736
32 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 174
33 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 117
34 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 1954
35 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 175
36 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 154
37 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 164
38 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3387
39 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 4841
40 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3285
41 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 214
42 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 209
43 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 324
44 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 417
45 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 350
46 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 406
47 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1099
48 Lịch lớp Cao cấp LLCT K15 tháng 6 112
49 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 78
 

Joomla inotur picma