Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp Bồi dưỡng Cục Thuế tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến 10/10/2020 2
2 Lịch lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 từ ngày 16/9/2020 đến 18/9/2020 6
3 Lịch lớp BD lãnh đạo quản lý cấp phòng từ ngày 05/9/2020 đến 28/11/2020 11
4 Lịch lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ ngày 23/4/2020 đến 29/5/2020 40
5 Lịch lớp BD kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2019 cho đối tượng lãnh đạo chủ chốt các cấp Hội phụ nữ 53
6 Lịch lớp BD cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019 (đợt 2) 74
7 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ ngày 07/11/2019 đến 26/12/2019 50
8 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2019 từ ngày 28/10/2019 đến 31/10/2019 68
9 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã từ ngày 16/10/2019 đến 28/11/2019 55
10 KHAI MẠC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2019 210
11 Lịch lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nông dân năm 2019 (từ 07/10/2019 đến 10/10/2019) 58
12 Lịch lớp BD chức danh công chức Văn hóa - Xã hội xã (Đề án 1956) từ 23/9/2019 đến 11/11/2019 67
13 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGACH CÁN SỰ KHÓA 22 258
14 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K22 từ ngày 29/8/2019 đến 15/11/2019 96
15 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã theo Đề án 1956 từ ngày 19/8/2019 đến 17/9/2019 65
16 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tài chính - Kế toán xã theo Đề án 1956 từ ngày 29/7/2019 đến 19/8/2019 95
17 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 3) 85
18 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 2) 95
19 Lịch lớp BD chức danh Công chức Văn phòng - Thống kê xã theo Đề án 1956 từ ngày 05/6/2019 đến 28/6/2019 94
20 Lịch lớp BD kiến thức Công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 1) 99
21 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 360
22 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 386
23 Lịch lớp BD, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018 133
24 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 329
25 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 116
26 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 374
27 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 4) 130
28 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 3) 111
29 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (LỚP 2) NĂM 2018 626
30 BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 406
31 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 339
32 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình 156
33 KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ NĂM 2018 529
34 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018 213
35 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018 137
36 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỰU CHIẾN BINH 610
37 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2 160
38 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 146
39 BẾ GIẢNG LỚP BD CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2018 1355
40 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 1846
41 KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018 1345
42 BẾ GIẢNG LỚP BD NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1431
43 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1457
44 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 455
45 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 166
46 KG LỚP BDKT QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 2) 1371
47 KG LỚP BDKT QP&AN CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 1) 1013
48 KHAI GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 2017 1122
49 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 268
50 LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1280
51 KHAI GIẢNG LỚP MẶT TRẬN NĂM 2017 631
52 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 185
53 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 149
54 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 3 647
55 KHAI GIẢNG LỚP BD ĐỐI TƯỢNG 3 652
56 Lịch lớp BD Đối tượng 3 179
57 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG (LỚP 2) 617
58 KHAI GIẢNG LỚP BD QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 2) 644
59 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 167
60 BẾ GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 765
61 KHAI GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 704
62 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 175
63 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (ĐẤT ĐỎ) 746
64 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 160
65 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 846
66 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 772
67 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 791
68 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 144
69 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 185
70 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 742
71 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 673
72 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 182
73 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 708
74 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 173
75 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 777
76 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1267
77 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1186
78 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 303
79 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1270
80 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1223
81 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1248
82 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 959
83 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 267
84 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1784
85 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 258
86 Bế giảng lớp Tin học A 1858
87 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1895
88 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 281
89 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 288
90 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 2143
91 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 337
92 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 313
93 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 243
94 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3675
95 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 5118
96 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3631
97 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 411
98 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 306
99 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 441
100 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 567
101 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 444
102 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 526
103 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1272
104 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 210
 

Joomla inotur picma