Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp BD, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018 7
2 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 5
3 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 4) 8
4 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 3) 10
5 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình 28
6 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018 34
7 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018 21
8 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2 37
9 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 44
10 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 283
11 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 75
12 KG LỚP BDKT QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 2) 878
13 KG LỚP BDKT QP&AN CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 1) 730
14 KHAI GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 2017 781
15 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 115
16 LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1062
17 KHAI GIẢNG LỚP MẶT TRẬN NĂM 2017 428
18 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 76
19 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 58
20 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 3 471
21 KHAI GIẢNG LỚP BD ĐỐI TƯỢNG 3 446
22 Lịch lớp BD Đối tượng 3 62
23 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG (LỚP 2) 434
24 KHAI GIẢNG LỚP BD QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 2) 492
25 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 61
26 BẾ GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 571
27 KHAI GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 526
28 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 61
29 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (ĐẤT ĐỎ) 575
30 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 63
31 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 625
32 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 573
33 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 625
34 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 70
35 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 68
36 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 560
37 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 533
38 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 66
39 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 583
40 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 62
41 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 556
42 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1145
43 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1041
44 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 175
45 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1137
46 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1076
47 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1085
48 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 820
49 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 165
50 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1630
51 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 159
52 Bế giảng lớp Tin học A 1719
53 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1783
54 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 210
55 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 150
56 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 2008
57 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 206
58 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 182
59 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 191
60 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3451
61 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 5009
62 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3377
63 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 252
64 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 245
65 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 358
66 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 447
67 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 379
68 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 442
69 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1145
70 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 111
 

Joomla inotur picma