Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 99
2 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 92
3 Lịch lớp BD, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018 23
4 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 97
5 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 21
6 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 101
7 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 4) 31
8 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 3) 27
9 BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 133
10 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 143
11 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình 56
12 KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ NĂM 2018 246
13 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018 91
14 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018 38
15 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỰU CHIẾN BINH 270
16 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2 59
17 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 62
18 KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018 764
19 BẾ GIẢNG LỚP BD NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 726
20 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 804
21 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 327
22 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 87
23 KG LỚP BDKT QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 2) 971
24 KG LỚP BDKT QP&AN CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 1) 772
25 KHAI GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 2017 843
26 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 157
27 LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1096
28 KHAI GIẢNG LỚP MẶT TRẬN NĂM 2017 446
29 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 93
30 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 76
31 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 3 501
32 KHAI GIẢNG LỚP BD ĐỐI TƯỢNG 3 473
33 Lịch lớp BD Đối tượng 3 82
34 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG (LỚP 2) 457
35 KHAI GIẢNG LỚP BD QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 2) 514
36 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 72
37 BẾ GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 590
38 KHAI GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 546
39 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 76
40 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (ĐẤT ĐỎ) 594
41 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 77
42 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 650
43 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 594
44 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 646
45 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 85
46 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 121
47 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 580
48 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 552
49 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 81
50 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 606
51 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 79
52 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 582
53 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1162
54 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1063
55 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 192
56 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1162
57 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1096
58 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1119
59 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 845
60 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 182
61 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1659
62 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 178
63 Bế giảng lớp Tin học A 1743
64 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1802
65 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 226
66 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 176
67 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 2035
68 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 228
69 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 204
70 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 204
71 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3489
72 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 5027
73 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3405
74 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 275
75 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 255
76 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 377
77 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 474
78 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 392
79 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 465
80 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1169
81 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 137
 

Joomla inotur picma