Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp BD Hội nông dân từ ngày 02/11/2020 đến 06/11/2020 10
2 Lịch lớp Cựu chiến binh từ ngày 29/9/2020 đến 02/10/2020 9
3 Lịch lớp Bồi dưỡng Cục Thuế tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến 10/10/2020 9
4 Lịch lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 từ ngày 16/9/2020 đến 18/9/2020 14
5 Lịch lớp BD lãnh đạo quản lý cấp phòng từ ngày 05/9/2020 đến 28/11/2020 22
6 Lịch lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ ngày 23/4/2020 đến 29/5/2020 49
7 Lịch lớp BD kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2019 cho đối tượng lãnh đạo chủ chốt các cấp Hội phụ nữ 62
8 Lịch lớp BD cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019 (đợt 2) 84
9 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ ngày 07/11/2019 đến 26/12/2019 62
10 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2019 từ ngày 28/10/2019 đến 31/10/2019 74
11 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã từ ngày 16/10/2019 đến 28/11/2019 62
12 KHAI MẠC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2019 229
13 Lịch lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nông dân năm 2019 (từ 07/10/2019 đến 10/10/2019) 66
14 Lịch lớp BD chức danh công chức Văn hóa - Xã hội xã (Đề án 1956) từ 23/9/2019 đến 11/11/2019 75
15 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGACH CÁN SỰ KHÓA 22 283
16 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K22 từ ngày 29/8/2019 đến 15/11/2019 103
17 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã theo Đề án 1956 từ ngày 19/8/2019 đến 17/9/2019 75
18 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tài chính - Kế toán xã theo Đề án 1956 từ ngày 29/7/2019 đến 19/8/2019 103
19 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 3) 92
20 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 2) 103
21 Lịch lớp BD chức danh Công chức Văn phòng - Thống kê xã theo Đề án 1956 từ ngày 05/6/2019 đến 28/6/2019 102
22 Lịch lớp BD kiến thức Công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 1) 105
23 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 379
24 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 402
25 Lịch lớp BD, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018 139
26 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 347
27 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 121
28 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 392
29 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 4) 137
30 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 3) 121
31 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (LỚP 2) NĂM 2018 642
32 BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 420
33 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 362
34 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình 165
35 KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ NĂM 2018 552
36 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018 225
37 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018 145
38 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỰU CHIẾN BINH 637
39 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2 168
40 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 152
41 BẾ GIẢNG LỚP BD CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2018 1392
42 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 1890
43 KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018 1389
44 BẾ GIẢNG LỚP BD NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1467
45 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1489
46 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 462
47 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 174
48 KG LỚP BDKT QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 2) 1419
49 KG LỚP BDKT QP&AN CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 1) 1040
50 KHAI GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 2017 1157
51 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 275
52 LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1313
53 KHAI GIẢNG LỚP MẶT TRẬN NĂM 2017 671
54 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 191
55 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 156
56 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 3 678
57 KHAI GIẢNG LỚP BD ĐỐI TƯỢNG 3 693
58 Lịch lớp BD Đối tượng 3 185
59 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG (LỚP 2) 657
60 KHAI GIẢNG LỚP BD QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 2) 681
61 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 174
62 BẾ GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 805
63 KHAI GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 742
64 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 181
65 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (ĐẤT ĐỎ) 787
66 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 168
67 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 888
68 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 804
69 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 825
70 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 147
71 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 187
72 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 775
73 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 704
74 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 189
75 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 721
76 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 178
77 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 804
78 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1270
79 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1191
80 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 308
81 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1284
82 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1234
83 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1261
84 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 964
85 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 271
86 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1791
87 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 266
88 Bế giảng lớp Tin học A 1863
89 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1898
90 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 288
91 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 296
92 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 2149
93 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 344
94 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 321
95 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 249
96 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3699
97 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 5132
98 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3655
99 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 419
100 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 312
101 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 444
102 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 575
103 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 448
104 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 532
105 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1282
106 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 215
 

Joomla inotur picma