Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình 11
2 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018 10
3 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018 12
4 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2 20
5 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 27
6 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 244
7 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 56
8 KG LỚP BDKT QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 2) 794
9 KG LỚP BDKT QP&AN CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 1) 687
10 KHAI GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 2017 734
11 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 86
12 LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1046
13 KHAI GIẢNG LỚP MẶT TRẬN NĂM 2017 419
14 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 63
15 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 47
16 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 3 454
17 KHAI GIẢNG LỚP BD ĐỐI TƯỢNG 3 427
18 Lịch lớp BD Đối tượng 3 52
19 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG (LỚP 2) 417
20 KHAI GIẢNG LỚP BD QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 2) 477
21 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 51
22 BẾ GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 559
23 KHAI GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 520
24 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 52
25 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (ĐẤT ĐỎ) 566
26 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 53
27 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 616
28 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 562
29 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 610
30 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 60
31 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 63
32 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 551
33 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 524
34 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 58
35 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 563
36 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 52
37 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 542
38 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1133
39 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1028
40 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 165
41 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1126
42 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1063
43 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1057
44 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 811
45 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 157
46 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1623
47 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 151
48 Bế giảng lớp Tin học A 1713
49 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1774
50 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 197
51 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 142
52 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 1995
53 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 196
54 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 175
55 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 184
56 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3435
57 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 4998
58 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3364
59 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 238
60 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 233
61 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 348
62 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 441
63 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 371
64 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 431
65 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1131
66 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 102
 

Joomla inotur picma