Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ ngày 07/11/2019 đến 26/12/2019 1
2 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2019 từ ngày 28/10/2019 đến 31/10/2019 5
3 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã từ ngày 16/10/2019 đến 28/11/2019 3
4 Lịch lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nông dân năm 2019 (từ 07/10/2019 đến 10/10/2019) 4
5 Lịch lớp BD chức danh công chức Văn hóa - Xã hội xã (Đề án 1956) từ 23/9/2019 đến 11/11/2019 8
6 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K22 từ ngày 29/8/2019 đến 15/11/2019 30
7 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã theo Đề án 1956 từ ngày 19/8/2019 đến 17/9/2019 14
8 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tài chính - Kế toán xã theo Đề án 1956 từ ngày 29/7/2019 đến 19/8/2019 30
9 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 3) 24
10 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 2) 30
11 Lịch lớp BD chức danh Công chức Văn phòng - Thống kê xã theo Đề án 1956 từ ngày 05/6/2019 đến 28/6/2019 32
12 Lịch lớp BD kiến thức Công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 1) 27
13 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 184
14 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 186
15 Lịch lớp BD, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018 59
16 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 187
17 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 54
18 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 212
19 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 4) 65
20 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 3) 54
21 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (LỚP 2) NĂM 2018 361
22 BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 245
23 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 222
24 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình 88
25 KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ NĂM 2018 353
26 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018 155
27 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018 70
28 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỰU CHIẾN BINH 387
29 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2 91
30 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 86
31 BẾ GIẢNG LỚP BD CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2018 918
32 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 1397
33 KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018 1075
34 BẾ GIẢNG LỚP BD NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1076
35 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1144
36 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 388
37 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 115
38 KG LỚP BDKT QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 2) 1099
39 KG LỚP BDKT QP&AN CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 1) 827
40 KHAI GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 2017 902
41 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 207
42 LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1141
43 KHAI GIẢNG LỚP MẶT TRẬN NĂM 2017 509
44 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 122
45 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 102
46 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 3 540
47 KHAI GIẢNG LỚP BD ĐỐI TƯỢNG 3 513
48 Lịch lớp BD Đối tượng 3 117
49 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG (LỚP 2) 494
50 KHAI GIẢNG LỚP BD QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 2) 554
51 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 107
52 BẾ GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 626
53 KHAI GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 593
54 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 113
55 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (ĐẤT ĐỎ) 638
56 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 108
57 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 690
58 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 643
59 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 697
60 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 123
61 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 150
62 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 625
63 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 586
64 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 116
65 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 656
66 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 108
67 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 634
68 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1212
69 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1122
70 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 241
71 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1204
72 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1137
73 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1148
74 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 890
75 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 221
76 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1706
77 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 204
78 Bế giảng lớp Tin học A 1796
79 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1853
80 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 243
81 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 221
82 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 2074
83 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 262
84 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 241
85 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 218
86 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3534
87 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 5077
88 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3462
89 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 319
90 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 269
91 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 412
92 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 501
93 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 415
94 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 489
95 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1205
96 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 171
 

Joomla inotur picma