Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 3) 3
2 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 2) 9
3 Lịch lớp BD chức danh Công chức Văn phòng - Thống kê xã theo Đề án 1956 từ ngày 05/6/2019 đến 28/6/2019 9
4 Lịch lớp BD kiến thức Công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 1) 6
5 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 135
6 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 125
7 Lịch lớp BD, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018 36
8 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 133
9 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 33
10 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 148
11 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 4) 43
12 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 3) 40
13 BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 179
14 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 176
15 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình 68
16 KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ NĂM 2018 289
17 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018 124
18 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018 55
19 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỰU CHIẾN BINH 314
20 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2 71
21 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 74
22 KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018 958
23 BẾ GIẢNG LỚP BD NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 907
24 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 984
25 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 362
26 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 100
27 KG LỚP BDKT QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 2) 1037
28 KG LỚP BDKT QP&AN CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 1) 796
29 KHAI GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 2017 869
30 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 185
31 LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1112
32 KHAI GIẢNG LỚP MẶT TRẬN NĂM 2017 467
33 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 107
34 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 88
35 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 3 516
36 KHAI GIẢNG LỚP BD ĐỐI TƯỢNG 3 492
37 Lịch lớp BD Đối tượng 3 96
38 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG (LỚP 2) 474
39 KHAI GIẢNG LỚP BD QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 2) 534
40 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 86
41 BẾ GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 609
42 KHAI GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 569
43 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 91
44 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (ĐẤT ĐỎ) 615
45 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 93
46 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 667
47 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 606
48 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 670
49 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 101
50 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 134
51 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 597
52 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 571
53 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 95
54 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 642
55 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 92
56 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 605
57 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1187
58 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1099
59 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 214
60 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1189
61 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1110
62 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1131
63 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 865
64 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 197
65 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1675
66 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 190
67 Bế giảng lớp Tin học A 1759
68 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1821
69 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 233
70 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 192
71 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 2055
72 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 244
73 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 219
74 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 209
75 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3509
76 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 5052
77 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3428
78 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 293
79 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 262
80 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 392
81 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 486
82 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 398
83 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 474
84 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1181
85 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 150
 

Joomla inotur picma