Khác

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp BD kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2019 cho đối tượng lãnh đạo chủ chốt các cấp Hội phụ nữ 8
2 Lịch lớp BD cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019 (đợt 2) 19
3 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ ngày 07/11/2019 đến 26/12/2019 14
4 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2019 từ ngày 28/10/2019 đến 31/10/2019 17
5 Lịch lớp BD tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã từ ngày 16/10/2019 đến 28/11/2019 16
6 Lịch lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nông dân năm 2019 (từ 07/10/2019 đến 10/10/2019) 14
7 Lịch lớp BD chức danh công chức Văn hóa - Xã hội xã (Đề án 1956) từ 23/9/2019 đến 11/11/2019 19
8 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K22 từ ngày 29/8/2019 đến 15/11/2019 47
9 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã theo Đề án 1956 từ ngày 19/8/2019 đến 17/9/2019 24
10 Lịch lớp BD chức danh Công chức Tài chính - Kế toán xã theo Đề án 1956 từ ngày 29/7/2019 đến 19/8/2019 46
11 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 3) 38
12 Lịch lớp BD kiến thức công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 2) 42
13 Lịch lớp BD chức danh Công chức Văn phòng - Thống kê xã theo Đề án 1956 từ ngày 05/6/2019 đến 28/6/2019 45
14 Lịch lớp BD kiến thức Công nghệ thông tin theo Đề án 1956 (Lớp 1) 42
15 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 214
16 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2018 216
17 Lịch lớp BD, tập huấn công tác khoa giáo năm 2018 80
18 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 215
19 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 67
20 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018 247
21 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 4) 78
22 Lịch lớp Bồi dưỡng theo Đề án 1956 (Lớp 3) 66
23 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (LỚP 2) NĂM 2018 417
24 BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 278
25 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA 249
26 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình 102
27 KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ NĂM 2018 400
28 Lịch lớp BD nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ 2018 168
29 Lịch lớp tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2018 81
30 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CỰU CHIẾN BINH 440
31 Lịch lớp BD PCT UBND và HDND xã lớp 2 105
32 Lịch lớp BD PCT UBND xã và PCT HDND xã lớp 1 - 2 98
33 BẾ GIẢNG LỚP BD CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2018 1016
34 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 1510
35 KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018 1148
36 BẾ GIẢNG LỚP BD NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1147
37 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2018 1219
38 Lịch lớp Tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận XH 2018 403
39 Lịch lớp BD cho cán bộ thôn, ấp, khu phố thuộc huyện Châu Đức 126
40 KG LỚP BDKT QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 2) 1152
41 KG LỚP BDKT QP&AN CHO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO NĂM 2017 (LỚP 1) 866
42 KHAI GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 2017 956
43 Lịch lớp Tập huấn Chính trị - Nghiệp vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh năm 2017 220
44 LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1161
45 KHAI GIẢNG LỚP MẶT TRẬN NĂM 2017 527
46 Lịch lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận 2017 137
47 Lịch lớp BDKN điều hành sinh hoạt chi tổ Phụ nữ 112
48 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 3 554
49 KHAI GIẢNG LỚP BD ĐỐI TƯỢNG 3 532
50 Lịch lớp BD Đối tượng 3 128
51 BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẤP PHÒNG (LỚP 2) 513
52 KHAI GIẢNG LỚP BD QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 2) 570
53 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) - Lớp 2 120
54 BẾ GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 642
55 KHAI GIẢNG LỚP BD HỘI NÔNG DÂN 609
56 Lịch lớp BD Hội Nông dân năm 2017 125
57 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (ĐẤT ĐỎ) 660
58 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2017 (Đất Đỏ) 119
59 KHAI GIẢNG LỚP CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI 711
60 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ (LONG ĐIỀN) 667
61 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 721
62 Lịch lớp tập huấn BDKT công tác phụ nữ năm 2017 (Long Điền) 128
63 Lịch lớp BD nghiệp vụ cộng tác viên dư luận XH 165
64 BẾ GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 645
65 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 1) 601
66 Lịch lớp BD kỹ năng quản lý cấp phòng (Lớp 1) 131
67 KHAI GIẢNG LỚP CÔNG TÁC PHỤ NỮ NĂM 2017 674
68 Lịch lớp BD kiến thức kỹ năng công tác Phụ nữ 2017 120
69 KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN 662
70 BẾ GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1230
71 KHAI GIẢNG LỚP ĐỐI TƯỢNG 4 1138
72 Lịch lớp BD cập nhật kiến thức Đối tượng 4 từ 28/11 đến 02/12/2016 254
73 KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 1224
74 BẾ GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ KHÓA 21 1155
75 KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 1164
76 BẾ GIẢNG LỚP CỰU CHIẾN BINH 903
77 Lịch lớp QLNN ngạch Cán sự K21 từ 20/6/2016 đến 31/8/2016 234
78 KHAI GIẢNG LỚP HỘI NÔNG DÂN NĂM 2016 1722
79 Lịch lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh năm 2016 215
80 Bế giảng lớp Tin học A 1811
81 BẾ GIẢNG LỚP BD CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI TƯỢNG 4 1865
82 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 1 252
83 Lịch học lớp BD kiến thức đối tượng 4 - Lớp 2 và 3 233
84 Khai giảng lớp BD nghiệp vụ sư phạm 2093
85 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 3 276
86 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 2 255
87 Lịch lớp BD công tác Phụ nữ 2015 - Lớp 1 228
88 Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3555
89 Tổng hợp điểm lớp Cán bộ nguồn 2015 5086
90 KG lớp BD cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I 3496
91 Lịch lớp BD CC Tư pháp Hộ tịch theo Đề án 1956 336
92 Lịch 4 lớp BD kiến thức và kỹ năng CNTT theo Đề án 1956 279
93 Lịch lớp BD công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường theo Đề án 1956 420
94 Lịch lớp BD cho CB chủ chốt Hội CCB tháng8/2014 513
95 Lịch lớp BD LLCT cho GV hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh BR-VT tháng 8/2014 424
96 Lịch lớp BD CC LĐ-TB-XH theo Đề án 1956 498
97 Lịch lớp BD CC Nông nghiệp xã theo Đề án 1956 1219
98 Lịch lớp BD Công chức văn hóa xã 184
 

Joomla inotur picma