Lớp ĐH Hành chính VB2 K14-TC3 và K15-TC3B

1 BẾ GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH VĂN BẰNG 2 312
2 Lịch học Học kỳ 4 lớp ĐH Hành chính VB2 501
3 Lịch thi Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 320
4 Lịch học Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 549
5 Lịch thi lớp VB2 kỳ 2 579
6 Lịch học lớp VB2 Học kỳ 2 613
7 Lịch thi lớp ĐH Hành chính VB2 - Kỳ 1 407
8 Lịch học Học kỳ 1 lớp ĐH Hành chính văn bằng 2 1019
9 Thời gian biểu và Hiệu lệnh thi lớp ĐH Hành chính VB2 470
10 Thông báo tuyển sinh ĐH Hành chính Văn bằng 2 (Bổ sung) 814
 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010254272{main}( )...\index.php:0
20.14306003264JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15406231960JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.16506307808require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.17006639072JController->execute( )...\content.php:35
60.17006639360ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17806858992JController->display( )...\controller.php:55
80.18607251760JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18707272240ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.23608621096JView->display( )...\view.html.php:149
110.23608621384JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.23708654808include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.26008669024JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.26208748080include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.27008816768JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.27308847352pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010254272{main}( )...\index.php:0
20.14306003264JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15406231960JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.16506307808require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.17006639072JController->execute( )...\content.php:35
60.17006639360ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17806858992JController->display( )...\controller.php:55
80.18607251760JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18707272240ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.23608621096JView->display( )...\view.html.php:149
110.23608621384JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.23708654808include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.26008669024JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.26208748080include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.27008816768JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.27308847352pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010254272{main}( )...\index.php:0
20.14306003264JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15406231960JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.16506307808require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.17006639072JController->execute( )...\content.php:35
60.17006639360ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17806858992JController->display( )...\controller.php:55
80.18607251760JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18707272240ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.23608621096JView->display( )...\view.html.php:149
110.23608621384JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.23708654808include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.26008669024JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.26208748080include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.27008816768JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.27308847352pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010254272{main}( )...\index.php:0
20.14306003264JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15406231960JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.16506307808require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.17006639072JController->execute( )...\content.php:35
60.17006639360ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17806858992JController->display( )...\controller.php:55
80.18607251760JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18707272240ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.23608621096JView->display( )...\view.html.php:149
110.23608621384JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.23708654808include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.26008669024JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.26208748080include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.27008816768JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.27308847352pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma