Lớp ĐH Hành chính VB2 K14-TC3 và K15-TC3B

1 BẾ GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH VĂN BẰNG 2 529
2 Lịch học Học kỳ 4 lớp ĐH Hành chính VB2 575
3 Lịch thi Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 391
4 Lịch học Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 612
5 Lịch thi lớp VB2 kỳ 2 649
6 Lịch học lớp VB2 Học kỳ 2 696
7 Lịch thi lớp ĐH Hành chính VB2 - Kỳ 1 479
8 Lịch học Học kỳ 1 lớp ĐH Hành chính văn bằng 2 1097
9 Thời gian biểu và Hiệu lệnh thi lớp ĐH Hành chính VB2 543
10 Thông báo tuyển sinh ĐH Hành chính Văn bằng 2 (Bổ sung) 1186
 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253488{main}( )...\index.php:0
20.15206040680JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16106269472JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.17206345296require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.17706676576JController->execute( )...\content.php:35
60.17706676864ContentController->display( )...\controller.php:236
70.18606896552JController->display( )...\controller.php:55
80.19407289320JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.19507309800ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24708658672JView->display( )...\view.html.php:149
110.24708658960JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24808692384include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.27408706600JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.27508785656include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.28408854384JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.28808884984pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253488{main}( )...\index.php:0
20.15206040680JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16106269472JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.17206345296require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.17706676576JController->execute( )...\content.php:35
60.17706676864ContentController->display( )...\controller.php:236
70.18606896552JController->display( )...\controller.php:55
80.19407289320JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.19507309800ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24708658672JView->display( )...\view.html.php:149
110.24708658960JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24808692384include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.27408706600JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.27508785656include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.28408854384JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.28808884984pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253488{main}( )...\index.php:0
20.15206040680JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16106269472JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.17206345296require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.17706676576JController->execute( )...\content.php:35
60.17706676864ContentController->display( )...\controller.php:236
70.18606896552JController->display( )...\controller.php:55
80.19407289320JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.19507309800ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24708658672JView->display( )...\view.html.php:149
110.24708658960JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24808692384include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.27408706600JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.27508785656include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.28408854384JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.28808884984pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253488{main}( )...\index.php:0
20.15206040680JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16106269472JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.17206345296require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.17706676576JController->execute( )...\content.php:35
60.17706676864ContentController->display( )...\controller.php:236
70.18606896552JController->display( )...\controller.php:55
80.19407289320JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.19507309800ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24708658672JView->display( )...\view.html.php:149
110.24708658960JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24808692384include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.27408706600JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.27508785656include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.28408854384JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.28808884984pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma