Lớp ĐH Hành chính VB2 K14-TC3 và K15-TC3B

1 BẾ GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH VĂN BẰNG 2 371
2 Lịch học Học kỳ 4 lớp ĐH Hành chính VB2 515
3 Lịch thi Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 333
4 Lịch học Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 561
5 Lịch thi lớp VB2 kỳ 2 589
6 Lịch học lớp VB2 Học kỳ 2 628
7 Lịch thi lớp ĐH Hành chính VB2 - Kỳ 1 422
8 Lịch học Học kỳ 1 lớp ĐH Hành chính văn bằng 2 1043
9 Thời gian biểu và Hiệu lệnh thi lớp ĐH Hành chính VB2 486
10 Thông báo tuyển sinh ĐH Hành chính Văn bằng 2 (Bổ sung) 876
 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000253488{main}( )...\index.php:0
20.12486008800JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14046237464JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.14046313288require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606644688JController->execute( )...\content.php:35
60.15606644976ContentController->display( )...\controller.php:236
70.15606864608JController->display( )...\controller.php:55
80.17167257408JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17167277888ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.21848626896JView->display( )...\view.html.php:149
110.21848627184JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.21848660608include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.24968674824JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.24968753880include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.24968822592JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.26528853224pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000253488{main}( )...\index.php:0
20.12486008800JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14046237464JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.14046313288require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606644688JController->execute( )...\content.php:35
60.15606644976ContentController->display( )...\controller.php:236
70.15606864608JController->display( )...\controller.php:55
80.17167257408JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17167277888ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.21848626896JView->display( )...\view.html.php:149
110.21848627184JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.21848660608include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.24968674824JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.24968753880include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.24968822592JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.26528853224pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000253488{main}( )...\index.php:0
20.12486008800JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14046237464JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.14046313288require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606644688JController->execute( )...\content.php:35
60.15606644976ContentController->display( )...\controller.php:236
70.15606864608JController->display( )...\controller.php:55
80.17167257408JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17167277888ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.21848626896JView->display( )...\view.html.php:149
110.21848627184JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.21848660608include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.24968674824JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.24968753880include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.24968822592JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.26528853224pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000253488{main}( )...\index.php:0
20.12486008800JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14046237464JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.14046313288require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606644688JController->execute( )...\content.php:35
60.15606644976ContentController->display( )...\controller.php:236
70.15606864608JController->display( )...\controller.php:55
80.17167257408JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17167277888ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.21848626896JView->display( )...\view.html.php:149
110.21848627184JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.21848660608include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.24968674824JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.24968753880include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.24968822592JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.26528853224pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma