Lớp ĐH Hành chính VB2 K14-TC3 và K15-TC3B

1 BẾ GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH VĂN BẰNG 2 414
2 Lịch học Học kỳ 4 lớp ĐH Hành chính VB2 529
3 Lịch thi Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 349
4 Lịch học Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 574
5 Lịch thi lớp VB2 kỳ 2 604
6 Lịch học lớp VB2 Học kỳ 2 646
7 Lịch thi lớp ĐH Hành chính VB2 - Kỳ 1 437
8 Lịch học Học kỳ 1 lớp ĐH Hành chính văn bằng 2 1056
9 Thời gian biểu và Hiệu lệnh thi lớp ĐH Hành chính VB2 506
10 Thông báo tuyển sinh ĐH Hành chính Văn bằng 2 (Bổ sung) 971
 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253488{main}( )...\index.php:0
20.11206021632JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.11906250368JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.12606326192require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.13106657576JController->execute( )...\content.php:35
60.13106657864ContentController->display( )...\controller.php:236
70.13806877488JController->display( )...\controller.php:55
80.14507270216JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.14507290696ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.18808639752JView->display( )...\view.html.php:149
110.18808640040JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.18908673464include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.20808687680JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.21008766736include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.21608835472JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.22008866024pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253488{main}( )...\index.php:0
20.11206021632JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.11906250368JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.12606326192require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.13106657576JController->execute( )...\content.php:35
60.13106657864ContentController->display( )...\controller.php:236
70.13806877488JController->display( )...\controller.php:55
80.14507270216JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.14507290696ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.18808639752JView->display( )...\view.html.php:149
110.18808640040JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.18908673464include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.20808687680JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.21008766736include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.21608835472JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.22008866024pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253488{main}( )...\index.php:0
20.11206021632JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.11906250368JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.12606326192require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.13106657576JController->execute( )...\content.php:35
60.13106657864ContentController->display( )...\controller.php:236
70.13806877488JController->display( )...\controller.php:55
80.14507270216JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.14507290696ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.18808639752JView->display( )...\view.html.php:149
110.18808640040JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.18908673464include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.20808687680JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.21008766736include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.21608835472JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.22008866024pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253488{main}( )...\index.php:0
20.11206021632JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.11906250368JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.12606326192require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.13106657576JController->execute( )...\content.php:35
60.13106657864ContentController->display( )...\controller.php:236
70.13806877488JController->display( )...\controller.php:55
80.14507270216JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.14507290696ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.18808639752JView->display( )...\view.html.php:149
110.18808640040JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.18908673464include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.20808687680JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.21008766736include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.21608835472JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.22008866024pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma