Lớp ĐH Hành chính VB2 K14-TC3 và K15-TC3B

1 BẾ GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH VĂN BẰNG 2 272
2 Lịch học Học kỳ 4 lớp ĐH Hành chính VB2 489
3 Lịch thi Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 312
4 Lịch học Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 535
5 Lịch thi lớp VB2 kỳ 2 570
6 Lịch học lớp VB2 Học kỳ 2 606
7 Lịch thi lớp ĐH Hành chính VB2 - Kỳ 1 401
8 Lịch học Học kỳ 1 lớp ĐH Hành chính văn bằng 2 1011
9 Thời gian biểu và Hiệu lệnh thi lớp ĐH Hành chính VB2 462
10 Thông báo tuyển sinh ĐH Hành chính Văn bằng 2 (Bổ sung) 791
 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010254272{main}( )...\index.php:0
20.13906003024JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14606231856JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15606307680require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.16106639040JController->execute( )...\content.php:35
60.16106639328ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16806859024JController->display( )...\controller.php:55
80.17607251808JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17607272288ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.22508621048JView->display( )...\view.html.php:149
110.22508621336JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.22608654760include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.24808668976JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.25008748032include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.25708816792JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.26108847368pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010254272{main}( )...\index.php:0
20.13906003024JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14606231856JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15606307680require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.16106639040JController->execute( )...\content.php:35
60.16106639328ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16806859024JController->display( )...\controller.php:55
80.17607251808JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17607272288ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.22508621048JView->display( )...\view.html.php:149
110.22508621336JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.22608654760include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.24808668976JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.25008748032include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.25708816792JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.26108847368pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010254272{main}( )...\index.php:0
20.13906003024JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14606231856JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15606307680require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.16106639040JController->execute( )...\content.php:35
60.16106639328ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16806859024JController->display( )...\controller.php:55
80.17607251808JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17607272288ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.22508621048JView->display( )...\view.html.php:149
110.22508621336JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.22608654760include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.24808668976JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.25008748032include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.25708816792JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.26108847368pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010254272{main}( )...\index.php:0
20.13906003024JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14606231856JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15606307680require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.16106639040JController->execute( )...\content.php:35
60.16106639328ContentController->display( )...\controller.php:236
70.16806859024JController->display( )...\controller.php:55
80.17607251808JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17607272288ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.22508621048JView->display( )...\view.html.php:149
110.22508621336JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.22608654760include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.24808668976JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.25008748032include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.25708816792JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.26108847368pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma