Lớp ĐH Hành chính VB2 K14-TC3 và K15-TC3B

1 BẾ GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH VĂN BẰNG 2 551
2 Lịch học Học kỳ 4 lớp ĐH Hành chính VB2 589
3 Lịch thi Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 400
4 Lịch học Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 623
5 Lịch thi lớp VB2 kỳ 2 657
6 Lịch học lớp VB2 Học kỳ 2 708
7 Lịch thi lớp ĐH Hành chính VB2 - Kỳ 1 484
8 Lịch học Học kỳ 1 lớp ĐH Hành chính văn bằng 2 1104
9 Thời gian biểu và Hiệu lệnh thi lớp ĐH Hành chính VB2 551
10 Thông báo tuyển sinh ĐH Hành chính Văn bằng 2 (Bổ sung) 1242
 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253760{main}( )...\index.php:0
20.18806028592JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.19806257328JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.21006333152require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.21706664544JController->execute( )...\content.php:35
60.21706664832ContentController->display( )...\controller.php:236
70.22706884536JController->display( )...\controller.php:55
80.23907277304JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.23907297784ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.30108646648JView->display( )...\view.html.php:149
110.30108646936JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.30408680368include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.32708694584JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.33008773640include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.33908842384JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.34308872976pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253760{main}( )...\index.php:0
20.18806028592JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.19806257328JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.21006333152require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.21706664544JController->execute( )...\content.php:35
60.21706664832ContentController->display( )...\controller.php:236
70.22706884536JController->display( )...\controller.php:55
80.23907277304JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.23907297784ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.30108646648JView->display( )...\view.html.php:149
110.30108646936JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.30408680368include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.32708694584JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.33008773640include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.33908842384JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.34308872976pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253760{main}( )...\index.php:0
20.18806028592JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.19806257328JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.21006333152require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.21706664544JController->execute( )...\content.php:35
60.21706664832ContentController->display( )...\controller.php:236
70.22706884536JController->display( )...\controller.php:55
80.23907277304JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.23907297784ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.30108646648JView->display( )...\view.html.php:149
110.30108646936JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.30408680368include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.32708694584JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.33008773640include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.33908842384JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.34308872976pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010253760{main}( )...\index.php:0
20.18806028592JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.19806257328JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.21006333152require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.21706664544JController->execute( )...\content.php:35
60.21706664832ContentController->display( )...\controller.php:236
70.22706884536JController->display( )...\controller.php:55
80.23907277304JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.23907297784ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.30108646648JView->display( )...\view.html.php:149
110.30108646936JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.30408680368include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.32708694584JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.33008773640include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.33908842384JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.34308872976pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma