Lớp ĐH Hành chính VB2 K14-TC3 và K15-TC3B

1 BẾ GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH VĂN BẰNG 2 371
2 Lịch học Học kỳ 4 lớp ĐH Hành chính VB2 515
3 Lịch thi Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 333
4 Lịch học Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 561
5 Lịch thi lớp VB2 kỳ 2 589
6 Lịch học lớp VB2 Học kỳ 2 628
7 Lịch thi lớp ĐH Hành chính VB2 - Kỳ 1 422
8 Lịch học Học kỳ 1 lớp ĐH Hành chính văn bằng 2 1043
9 Thời gian biểu và Hiệu lệnh thi lớp ĐH Hành chính VB2 486
10 Thông báo tuyển sinh ĐH Hành chính Văn bằng 2 (Bổ sung) 876
 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000254008{main}( )...\index.php:0
20.14046009600JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15606238320JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15606314144require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.17166645488JController->execute( )...\content.php:35
60.17166645776ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17166865472JController->display( )...\controller.php:55
80.18727258200JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18727278656ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.23408627640JView->display( )...\view.html.php:149
110.23408627928JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.23408661352include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.24968675568JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.24968754624include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.26528823344JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.26528854192pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000254008{main}( )...\index.php:0
20.14046009600JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15606238320JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15606314144require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.17166645488JController->execute( )...\content.php:35
60.17166645776ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17166865472JController->display( )...\controller.php:55
80.18727258200JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18727278656ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.23408627640JView->display( )...\view.html.php:149
110.23408627928JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.23408661352include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.24968675568JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.24968754624include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.26528823344JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.26528854192pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000254008{main}( )...\index.php:0
20.14046009600JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15606238320JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15606314144require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.17166645488JController->execute( )...\content.php:35
60.17166645776ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17166865472JController->display( )...\controller.php:55
80.18727258200JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18727278656ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.23408627640JView->display( )...\view.html.php:149
110.23408627928JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.23408661352include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.24968675568JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.24968754624include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.26528823344JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.26528854192pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000254008{main}( )...\index.php:0
20.14046009600JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15606238320JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15606314144require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.17166645488JController->execute( )...\content.php:35
60.17166645776ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17166865472JController->display( )...\controller.php:55
80.18727258200JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18727278656ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.23408627640JView->display( )...\view.html.php:149
110.23408627928JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.23408661352include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.24968675568JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.24968754624include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.26528823344JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.26528854192pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma