Lớp ĐH Hành chính VB2 K14-TC3 và K15-TC3B

1 BẾ GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH VĂN BẰNG 2 272
2 Lịch học Học kỳ 4 lớp ĐH Hành chính VB2 489
3 Lịch thi Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 312
4 Lịch học Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 535
5 Lịch thi lớp VB2 kỳ 2 570
6 Lịch học lớp VB2 Học kỳ 2 606
7 Lịch thi lớp ĐH Hành chính VB2 - Kỳ 1 400
8 Lịch học Học kỳ 1 lớp ĐH Hành chính văn bằng 2 1011
9 Thời gian biểu và Hiệu lệnh thi lớp ĐH Hành chính VB2 461
10 Thông báo tuyển sinh ĐH Hành chính Văn bằng 2 (Bổ sung) 791
 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010254792{main}( )...\index.php:0
20.15906003880JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16906232536JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.18006308360require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.18606639696JController->execute( )...\content.php:35
60.18606639984ContentController->display( )...\controller.php:236
70.19506859616JController->display( )...\controller.php:55
80.20607252384JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.20607272840ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.26808621992JView->display( )...\view.html.php:149
110.26808622280JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.27008655704include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.29608669920JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29908748976include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30908817712JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31308848520pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010254792{main}( )...\index.php:0
20.15906003880JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16906232536JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.18006308360require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.18606639696JController->execute( )...\content.php:35
60.18606639984ContentController->display( )...\controller.php:236
70.19506859616JController->display( )...\controller.php:55
80.20607252384JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.20607272840ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.26808621992JView->display( )...\view.html.php:149
110.26808622280JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.27008655704include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.29608669920JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29908748976include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30908817712JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31308848520pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010254792{main}( )...\index.php:0
20.15906003880JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16906232536JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.18006308360require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.18606639696JController->execute( )...\content.php:35
60.18606639984ContentController->display( )...\controller.php:236
70.19506859616JController->display( )...\controller.php:55
80.20607252384JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.20607272840ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.26808621992JView->display( )...\view.html.php:149
110.26808622280JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.27008655704include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.29608669920JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29908748976include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30908817712JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31308848520pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010254792{main}( )...\index.php:0
20.15906003880JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16906232536JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.18006308360require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.18606639696JController->execute( )...\content.php:35
60.18606639984ContentController->display( )...\controller.php:236
70.19506859616JController->display( )...\controller.php:55
80.20607252384JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.20607272840ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.26808621992JView->display( )...\view.html.php:149
110.26808622280JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.27008655704include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.29608669920JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29908748976include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30908817712JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31308848520pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma