Lớp ĐH Hành chính VB2 K14-TC3 và K15-TC3B

1 BẾ GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH VĂN BẰNG 2 224
2 Lịch học Học kỳ 4 lớp ĐH Hành chính VB2 468
3 Lịch thi Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 298
4 Lịch học Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 501
5 Lịch thi lớp VB2 kỳ 2 559
6 Lịch học lớp VB2 Học kỳ 2 585
7 Lịch thi lớp ĐH Hành chính VB2 - Kỳ 1 389
8 Lịch học Học kỳ 1 lớp ĐH Hành chính văn bằng 2 989
9 Thời gian biểu và Hiệu lệnh thi lớp ĐH Hành chính VB2 453
10 Thông báo tuyển sinh ĐH Hành chính Văn bằng 2 (Bổ sung) 759
 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000254392{main}( )...\index.php:0
20.15305972472JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16306201152JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.17406276984require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.18006608360JController->execute( )...\content.php:35
60.18006608648ContentController->display( )...\controller.php:236
70.19006828352JController->display( )...\controller.php:55
80.20007221096JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.20007241552ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.25808590504JView->display( )...\view.html.php:149
110.25808590792JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.25908624216include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.28208638432JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.28408717488include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.29208786248JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.29608817080pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000254392{main}( )...\index.php:0
20.15305972472JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16306201152JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.17406276984require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.18006608360JController->execute( )...\content.php:35
60.18006608648ContentController->display( )...\controller.php:236
70.19006828352JController->display( )...\controller.php:55
80.20007221096JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.20007241552ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.25808590504JView->display( )...\view.html.php:149
110.25808590792JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.25908624216include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.28208638432JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.28408717488include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.29208786248JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.29608817080pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000254392{main}( )...\index.php:0
20.15305972472JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16306201152JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.17406276984require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.18006608360JController->execute( )...\content.php:35
60.18006608648ContentController->display( )...\controller.php:236
70.19006828352JController->display( )...\controller.php:55
80.20007221096JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.20007241552ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.25808590504JView->display( )...\view.html.php:149
110.25808590792JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.25908624216include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.28208638432JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.28408717488include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.29208786248JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.29608817080pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000254392{main}( )...\index.php:0
20.15305972472JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16306201152JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.17406276984require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.18006608360JController->execute( )...\content.php:35
60.18006608648ContentController->display( )...\controller.php:236
70.19006828352JController->display( )...\controller.php:55
80.20007221096JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.20007241552ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.25808590504JView->display( )...\view.html.php:149
110.25808590792JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.25908624216include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.28208638432JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.28408717488include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.29208786248JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.29608817080pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma