TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ ngày 06/5/2019 đến 29/8/2019 143
2 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 02/4/2019 đến 23/4/2019 82
3 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 04/3/2019 đến 01/4/2019 93
4 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 69 177
5 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 67 183
6 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 68 176
7 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 11/12/2018 đến 24/01/2019 99
8 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71B 996
9 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 71 185
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 06/11/2018 đến 03/12/2018 123
11 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 15/10/2018 đến 05/11/2018 101
12 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K66A 225
13 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết khóa luận TN lớp TCLLCT-HC K69 268
14 Lịch hướng dẫn ôn thi TN, viết tiểu luận TN lớp TCLLCT-HC K68 201
15 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 10/9/2018 đến 09/10/2018 136
16 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 22/8/2018 đến 05/9/2018 161
17 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K67 259
18 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2018 182
19 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 8/2018 189
20 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 11/7/2018 đến 20/7/2018 143
21 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K71 143
22 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 06/8/2018 đến 04/9/2018 165
23 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 02/7/2018 đến 10/7/2018 206
24 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2018 291
25 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2018 194
26 LỄ TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP KHÓA 2016-2017 NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 884
27 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K68 174
28 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 12/6/2018 đến 01/7/2018 169
29 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 28/5/2018 đến 26/6/2018 144
30 LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K65A 612
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 5/2018 174
32 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 23/5/2018 đến 20/6/2018 142
33 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 từ 23/5/2018 đến 14/6/2018 251
34 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 07/5/2018 đến 11/6/2018 236
35 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 18/4/2018 đến 06/6/2018 423
36 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 4/2018 164
37 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 4/2018 165
38 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 04/2018 431
39 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 24/4/2018 đến 23/5/2018 364
40 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 3/2018 507
41 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 3/2018 189
42 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 06/3/2018 đến 18/4/2018 174
43 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 03/2018 326
44 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 03/2018 241
45 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 1159
46 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 01/2018 182
47 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 70 1405
48 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TC LLCT-HC KHÓA 65A 1990
49 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 01/2018 233
50 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 01/2018 284
51 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 01/2018 192
52 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K64 1344
53 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63 1402
54 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 11/2017 207
55 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 11/2017 199
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 11/2017 211
57 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 10/2017 180
58 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 10/2017 233
59 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 10/2017 228
60 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 10/2017 217
61 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 26/9/2017 đến 23/10/2017 182
62 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K66 298
63 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K64 172
64 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 09/2017 229
65 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63A 658
66 Lịch ôn, thi tốt nghiệp và KH bế giảng lớp TCLLCT-HC K65 305
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 9/2017 298
68 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 09/2017 150
69 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 09/2017 321
70 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 22/8/2017 đến 19/9/2017 262
71 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 08/2017 191
72 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 08/2017 227
73 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K64 152
74 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 01/8/2017 đến 04/8/2017 288
75 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71 568
76 Lich lớp TCLLCT-HC K69 tháng 08/2017 312
77 Lich lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2017 321
78 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 8/8/2017 đến 15/8/2017 291
79 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2017 226
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 241
81 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K62 573
82 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2017 213
83 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K69 649
84 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 08/2017 129
85 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 06/2017 198
86 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 06/2017 172
87 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 179
88 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K68 687
89 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 06/2017 334
90 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 06/2017 348
91 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 06/2017 170
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 255
93 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 05/2017 259
94 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 211
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 05/2017 204
96 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 05/2017 331
97 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 05/2017 167
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 04/2017 245
99 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 223
100 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 04/2017 232
101 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 270
102 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 04/2017 217
103 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 04/2017 167
104 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 03/2017 169
105 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 03/2017 236
106 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 281
107 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 03/2017 352
108 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1453
109 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 267
110 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 02/2017 222
111 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 381
112 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 02/2017 175
113 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 01/2017 181
114 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 226
115 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 278
116 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 277
117 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 269
118 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 12/2016 333
119 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 12/2016 238
120 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1526
121 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 11/2016 378
122 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 403
123 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 392
124 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1289
125 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 11/2016 247
126 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 204
127 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 849
128 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 10/2016 384
129 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 234
130 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 250
131 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 303
132 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 274
133 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 310
134 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 271
135 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 1081
136 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 1190
137 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1209
138 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 281
139 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 245
140 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 9/2016 246
141 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 210
142 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 224
143 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 8/2016 270
144 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 352
145 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 305
146 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 1122
147 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 239
148 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 229
149 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1337
150 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1368
151 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1321
152 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 385
153 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 331
154 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 286
155 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 351
156 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 271
157 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 357
158 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 321
159 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 293
160 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 247
161 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 310
162 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 248
163 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 236
164 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 388
165 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 306
166 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 280
167 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 316
168 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 316
169 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 245
170 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 295
171 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 245
172 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 291
173 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 314
174 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 306
175 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 341
176 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 384
177 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 321
178 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 282
179 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 324
180 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 394
181 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 410
182 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 363
183 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 415
184 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 385
185 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 2717
186 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 426
187 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 373
188 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 390
189 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 442
190 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 399
191 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 520
192 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 377
193 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 403
194 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 469
195 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 845
196 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 490
197 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 512
198 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 546
199 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 521
200 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 596
201 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1184
202 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 801
203 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 488
204 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 544
205 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 547
206 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 454
207 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 337
208 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 413
209 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 406
210 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 448
211 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 310
212 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 455
213 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 489
214 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 355
215 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 332
216 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 574
217 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 554
218 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 388
219 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 516
220 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 916
221 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 453
222 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 925
223 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 381
224 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 945
225 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 413
226 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 713
227 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 433
228 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 698
229 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 554
230 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 692
 

Joomla inotur picma