TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K64 766
2 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63 885
3 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 10/2017 165
4 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K66 217
5 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K64 100
6 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 09/2017 167
7 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63A 572
8 Lịch ôn, thi tốt nghiệp và KH bế giảng lớp TCLLCT-HC K65 207
9 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 09/2017 83
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 08/2017 133
11 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 08/2017 164
12 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K64 93
13 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 185
14 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K62 524
15 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 08/2017 91
16 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 06/2017 122
17 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 144
18 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 06/2017 232
19 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 06/2017 109
20 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 196
21 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 151
22 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 05/2017 148
23 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 05/2017 218
24 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 05/2017 103
25 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 168
26 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 04/2017 195
27 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 238
28 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 04/2017 169
29 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 04/2017 116
30 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 03/2017 138
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 03/2017 185
32 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 230
33 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 03/2017 285
34 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1361
35 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 215
36 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 02/2017 168
37 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 309
38 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 02/2017 149
39 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 01/2017 149
40 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 159
41 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 212
42 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 218
43 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 204
44 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 12/2016 240
45 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 12/2016 207
46 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1436
47 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 11/2016 322
48 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 343
49 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 329
50 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1210
51 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 11/2016 184
52 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 150
53 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 787
54 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 10/2016 249
55 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 185
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 191
57 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 242
58 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 223
59 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 249
60 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 220
61 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 1019
62 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 1118
63 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1134
64 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 223
65 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 189
66 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 9/2016 204
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 158
68 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 160
69 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 8/2016 205
70 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 286
71 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 239
72 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 1045
73 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 205
74 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 171
75 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1256
76 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1286
77 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1266
78 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 327
79 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 275
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 234
81 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 283
82 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 238
83 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 313
84 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 271
85 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 246
86 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 194
87 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 249
88 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 194
89 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 186
90 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 325
91 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 258
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 208
93 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 249
94 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 260
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 195
96 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 245
97 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 199
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 237
99 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 253
100 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 253
101 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 308
102 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 321
103 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 247
104 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 226
105 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 268
106 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 363
107 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 355
108 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 311
109 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 355
110 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 324
111 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 2348
112 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 371
113 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 320
114 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 357
115 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 391
116 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 372
117 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 456
118 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 325
119 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 350
120 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 412
121 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 789
122 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 431
123 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 456
124 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 492
125 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 469
126 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 539
127 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1127
128 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 760
129 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 439
130 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 492
131 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 494
132 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 390
133 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 272
134 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 355
135 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 353
136 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 392
137 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 284
138 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 401
139 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 441
140 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 292
141 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 301
142 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 527
143 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 492
144 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 331
145 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 458
146 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 863
147 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 399
148 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 872
149 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 327
150 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 897
151 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 380
152 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 678
153 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 399
154 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 664
155 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 483
156 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 632
 

Joomla inotur picma