TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 128
2 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 79
3 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 124
4 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 98
5 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 126
6 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 189
7 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 158
8 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1041
9 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 158
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 234
11 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 120
12 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 158
13 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 177
14 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 131
15 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1236
16 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 282
17 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 267
18 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1093
19 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 110
20 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 724
21 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 121
22 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 136
23 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 179
24 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 168
25 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 182
26 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 139
27 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 944
28 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 994
29 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1007
30 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 165
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 130
32 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 124
33 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 113
34 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 207
35 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 174
36 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 967
37 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 147
38 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 106
39 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1123
40 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1156
41 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1202
42 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 254
43 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 228
44 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 189
45 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 216
46 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 202
47 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 225
48 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 219
49 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 214
50 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 158
51 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 205
52 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 152
53 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 149
54 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 269
55 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 230
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 169
57 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 191
58 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 216
59 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 152
60 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 215
61 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 163
62 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 181
63 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 211
64 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 200
65 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 276
66 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 269
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 208
68 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 190
69 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 236
70 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 313
71 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 327
72 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 279
73 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 321
74 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 293
75 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 1576
76 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 343
77 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 292
78 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 321
79 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 343
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 338
81 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 385
82 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 290
83 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 319
84 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 358
85 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 754
86 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 400
87 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 400
88 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 458
89 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 440
90 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 481
91 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1069
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 728
93 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 406
94 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 454
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 453
96 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 326
97 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 232
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 323
99 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 298
100 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 345
101 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 257
102 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 363
103 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 390
104 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 258
105 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 271
106 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 476
107 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 442
108 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 277
109 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 422
110 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 828
111 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 362
112 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 829
113 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 294
114 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 866
115 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 353
116 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 647
117 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 368
118 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 619
119 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 444
120 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 593
 


Joomla inotur picma