TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 69 73
2 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 67 92
3 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 68 83
4 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 71 111
5 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K66A 134
6 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết khóa luận TN lớp TCLLCT-HC K69 179
7 Lịch hướng dẫn ôn thi TN, viết tiểu luận TN lớp TCLLCT-HC K68 130
8 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 22/8/2018 đến 05/9/2018 119
9 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K67 177
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2018 128
11 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 8/2018 153
12 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 11/7/2018 đến 20/7/2018 95
13 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K71 100
14 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 02/7/2018 đến 10/7/2018 130
15 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2018 200
16 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2018 154
17 LỄ TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP KHÓA 2016-2017 NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 692
18 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K68 140
19 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 12/6/2018 đến 01/7/2018 123
20 LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K65A 496
21 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 23/5/2018 đến 20/6/2018 114
22 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 từ 23/5/2018 đến 14/6/2018 187
23 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 07/5/2018 đến 11/6/2018 167
24 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 18/4/2018 đến 06/6/2018 381
25 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 4/2018 116
26 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 04/2018 359
27 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 24/4/2018 đến 23/5/2018 326
28 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 3/2018 142
29 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 06/3/2018 đến 18/4/2018 142
30 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 03/2018 249
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 03/2018 190
32 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 988
33 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TC LLCT-HC KHÓA 65A 1463
34 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 01/2018 183
35 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 01/2018 211
36 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 01/2018 142
37 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K64 1085
38 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63 1182
39 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 11/2017 176
40 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 11/2017 156
41 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 11/2017 166
42 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 10/2017 129
43 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 10/2017 185
44 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 10/2017 182
45 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 10/2017 188
46 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 26/9/2017 đến 23/10/2017 132
47 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K66 264
48 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K64 133
49 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 09/2017 199
50 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63A 620
51 Lịch ôn, thi tốt nghiệp và KH bế giảng lớp TCLLCT-HC K65 255
52 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 9/2017 245
53 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 09/2017 116
54 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 09/2017 240
55 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 22/8/2017 đến 19/9/2017 215
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 08/2017 157
57 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 08/2017 187
58 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K64 122
59 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 01/8/2017 đến 04/8/2017 207
60 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71 533
61 Lich lớp TCLLCT-HC K69 tháng 08/2017 247
62 Lich lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2017 237
63 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 8/8/2017 đến 15/8/2017 241
64 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2017 178
65 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 213
66 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K62 557
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2017 183
68 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K69 621
69 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 08/2017 119
70 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 06/2017 148
71 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 06/2017 143
72 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 162
73 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K68 665
74 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 06/2017 276
75 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 06/2017 279
76 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 06/2017 138
77 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 224
78 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 05/2017 209
79 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 177
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 05/2017 175
81 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 05/2017 268
82 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 05/2017 133
83 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 04/2017 217
84 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 189
85 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 04/2017 220
86 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 259
87 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 04/2017 192
88 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 04/2017 139
89 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 03/2017 155
90 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 03/2017 202
91 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 251
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 03/2017 319
93 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1392
94 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 238
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 02/2017 195
96 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 343
97 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 02/2017 163
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 01/2017 169
99 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 186
100 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 239
101 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 244
102 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 235
103 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 12/2016 290
104 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 12/2016 226
105 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1487
106 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 11/2016 350
107 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 365
108 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 355
109 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1244
110 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 11/2016 214
111 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 178
112 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 818
113 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 10/2016 318
114 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 207
115 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 218
116 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 262
117 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 245
118 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 275
119 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 242
120 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 1048
121 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 1155
122 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1171
123 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 251
124 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 214
125 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 9/2016 226
126 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 183
127 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 182
128 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 8/2016 237
129 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 318
130 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 269
131 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 1075
132 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 225
133 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 203
134 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1321
135 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1321
136 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1293
137 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 356
138 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 303
139 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 261
140 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 313
141 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 259
142 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 331
143 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 293
144 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 266
145 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 216
146 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 272
147 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 222
148 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 207
149 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 351
150 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 277
151 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 240
152 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 284
153 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 289
154 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 215
155 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 268
156 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 218
157 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 263
158 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 279
159 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 271
160 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 329
161 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 346
162 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 279
163 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 250
164 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 301
165 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 379
166 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 374
167 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 338
168 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 383
169 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 353
170 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 2534
171 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 400
172 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 341
173 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 378
174 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 413
175 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 388
176 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 482
177 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 352
178 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 372
179 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 438
180 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 814
181 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 460
182 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 482
183 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 518
184 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 494
185 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 569
186 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1153
187 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 787
188 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 463
189 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 515
190 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 515
191 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 412
192 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 303
193 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 381
194 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 378
195 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 420
196 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 301
197 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 426
198 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 462
199 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 325
200 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 320
201 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 551
202 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 512
203 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 361
204 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 488
205 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 888
206 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 422
207 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 896
208 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 355
209 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 916
210 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 400
211 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 700
212 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 416
213 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 684
214 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 516
215 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 662
 

Joomla inotur picma