TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K70 66
2 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 05/8/2019 đến 26/8/2019 123
3 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 03/6/2019 đến 25/6/2019 135
4 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ ngày 06/5/2019 đến 29/8/2019 175
5 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 02/4/2019 đến 23/4/2019 98
6 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 02/4/2019 đến 28/5/2019 168
7 LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 70 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 199
8 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 04/3/2019 đến 01/4/2019 111
9 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 04/3/2019 đến 01/4/2019 110
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 08/01/2019 đến 22/01/2019 120
11 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 69 213
12 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 67 209
13 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 68 202
14 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 11/12/2018 đến 24/01/2019 121
15 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71B 1303
16 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 71 203
17 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 10/12/2018 đến 07/01/2019 162
18 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 06/11/2018 đến 03/12/2018 141
19 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 23/10/2018 đến 27/11/2018 113
20 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 15/10/2018 đến 05/11/2018 117
21 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K66A 254
22 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết khóa luận TN lớp TCLLCT-HC K69 285
23 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 18/9/2018 đến 22/10/2018 113
24 Lịch hướng dẫn ôn thi TN, viết tiểu luận TN lớp TCLLCT-HC K68 216
25 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 10/9/2018 đến 09/10/2018 152
26 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 27/8/2018 đến 17/9/2018 160
27 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 22/8/2018 đến 05/9/2018 168
28 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K67 278
29 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2018 201
30 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 8/2018 197
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 11/7/2018 đến 20/7/2018 158
32 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K71 155
33 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 06/8/2018 đến 04/9/2018 178
34 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 02/7/2018 đến 10/7/2018 223
35 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2018 305
36 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2018 208
37 LỄ TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP KHÓA 2016-2017 NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 923
38 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K68 185
39 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 12/6/2018 đến 01/7/2018 180
40 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 28/5/2018 đến 26/6/2018 162
41 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 72 1424
42 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 22/5/2018 đến 21/8/2018 292
43 LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K65A 654
44 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 5/2018 195
45 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 23/5/2018 đến 20/6/2018 149
46 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 từ 23/5/2018 đến 14/6/2018 264
47 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 07/5/2018 đến 11/6/2018 248
48 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 18/4/2018 đến 06/6/2018 430
49 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 4/2018 174
50 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 4/2018 182
51 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 04/2018 446
52 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 24/4/2018 đến 23/5/2018 374
53 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 3/2018 521
54 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 3/2018 203
55 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 06/3/2018 đến 18/4/2018 185
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 03/2018 337
57 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 03/2018 254
58 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 1208
59 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 01/2018 193
60 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 70 1481
61 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TC LLCT-HC KHÓA 65A 2145
62 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 01/2018 244
63 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 01/2018 297
64 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 01/2018 203
65 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K64 1406
66 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63 1452
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 11/2017 217
68 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 11/2017 214
69 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 11/2017 223
70 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 10/2017 195
71 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 10/2017 247
72 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 10/2017 246
73 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 10/2017 222
74 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 26/9/2017 đến 23/10/2017 194
75 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K66 309
76 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K64 184
77 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 09/2017 238
78 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63A 672
79 Lịch ôn, thi tốt nghiệp và KH bế giảng lớp TCLLCT-HC K65 313
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 9/2017 311
81 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 09/2017 160
82 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 09/2017 334
83 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 22/8/2017 đến 19/9/2017 278
84 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 08/2017 194
85 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 08/2017 237
86 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K64 162
87 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 01/8/2017 đến 04/8/2017 301
88 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71 581
89 Lich lớp TCLLCT-HC K69 tháng 08/2017 327
90 Lich lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2017 333
91 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 8/8/2017 đến 15/8/2017 300
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2017 240
93 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 253
94 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K62 578
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2017 223
96 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K69 659
97 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 08/2017 133
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 06/2017 215
99 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 06/2017 182
100 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 185
101 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K68 696
102 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 06/2017 345
103 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 06/2017 361
104 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 06/2017 180
105 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 264
106 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 05/2017 275
107 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 222
108 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 05/2017 212
109 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 05/2017 343
110 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 05/2017 177
111 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 04/2017 251
112 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 233
113 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 04/2017 235
114 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 273
115 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 04/2017 221
116 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 04/2017 173
117 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 03/2017 173
118 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 03/2017 246
119 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 293
120 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 03/2017 362
121 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1466
122 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 277
123 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 02/2017 232
124 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 389
125 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 02/2017 178
126 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 01/2017 184
127 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 234
128 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 289
129 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 282
130 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 274
131 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 12/2016 341
132 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 12/2016 241
133 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1529
134 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 11/2016 385
135 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 414
136 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 403
137 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1298
138 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 11/2016 253
139 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 212
140 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 862
141 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 10/2016 396
142 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 241
143 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 256
144 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 308
145 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 280
146 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 321
147 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 277
148 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 1089
149 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 1200
150 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1223
151 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 286
152 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 253
153 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 9/2016 248
154 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 217
155 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 235
156 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 8/2016 278
157 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 362
158 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 316
159 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 1142
160 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 244
161 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 235
162 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1341
163 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1380
164 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1329
165 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 389
166 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 340
167 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 292
168 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 363
169 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 274
170 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 360
171 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 326
172 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 303
173 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 255
174 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 320
175 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 255
176 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 247
177 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 400
178 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 312
179 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 292
180 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 326
181 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 321
182 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 255
183 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 300
184 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 252
185 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 304
186 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 321
187 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 312
188 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 344
189 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 395
190 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 335
191 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 290
192 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 330
193 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 401
194 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 419
195 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 377
196 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 425
197 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 392
198 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 2794
199 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 432
200 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 382
201 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 393
202 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 446
203 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 402
204 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 531
205 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 381
206 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 409
207 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 475
208 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 851
209 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 495
210 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 522
211 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 554
212 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 528
213 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 607
214 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1196
215 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 806
216 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 493
217 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 553
218 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 558
219 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 464
220 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 343
221 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 423
222 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 416
223 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 459
224 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 314
225 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 467
226 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 492
227 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 366
228 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 336
229 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 579
230 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 565
231 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 396
232 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 524
233 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 922
234 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 457
235 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 933
236 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 390
237 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 955
238 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 418
239 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 718
240 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 439
241 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 703
242 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 565
243 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 697
 

Joomla inotur picma