TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 69 106
2 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 67 119
3 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 68 111
4 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 71 133
5 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K66A 164
6 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết khóa luận TN lớp TCLLCT-HC K69 209
7 Lịch hướng dẫn ôn thi TN, viết tiểu luận TN lớp TCLLCT-HC K68 153
8 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 22/8/2018 đến 05/9/2018 131
9 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K67 203
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2018 140
11 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 8/2018 162
12 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 11/7/2018 đến 20/7/2018 110
13 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K71 112
14 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 02/7/2018 đến 10/7/2018 153
15 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2018 233
16 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2018 168
17 LỄ TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP KHÓA 2016-2017 NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 758
18 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K68 151
19 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 12/6/2018 đến 01/7/2018 139
20 LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K65A 546
21 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 23/5/2018 đến 20/6/2018 123
22 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 từ 23/5/2018 đến 14/6/2018 210
23 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 07/5/2018 đến 11/6/2018 190
24 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 18/4/2018 đến 06/6/2018 394
25 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 4/2018 131
26 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 04/2018 384
27 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 24/4/2018 đến 23/5/2018 338
28 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 3/2018 157
29 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 06/3/2018 đến 18/4/2018 152
30 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 03/2018 280
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 03/2018 204
32 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 1046
33 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TC LLCT-HC KHÓA 65A 1641
34 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 01/2018 198
35 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 01/2018 235
36 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 01/2018 158
37 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K64 1182
38 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63 1258
39 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 11/2017 184
40 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 11/2017 169
41 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 11/2017 182
42 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 10/2017 143
43 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 10/2017 200
44 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 10/2017 195
45 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 10/2017 199
46 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 26/9/2017 đến 23/10/2017 146
47 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K66 272
48 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K64 144
49 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 09/2017 207
50 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63A 629
51 Lịch ôn, thi tốt nghiệp và KH bế giảng lớp TCLLCT-HC K65 275
52 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 9/2017 257
53 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 09/2017 123
54 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 09/2017 271
55 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 22/8/2017 đến 19/9/2017 227
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 08/2017 164
57 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 08/2017 201
58 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K64 130
59 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 01/8/2017 đến 04/8/2017 233
60 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71 542
61 Lich lớp TCLLCT-HC K69 tháng 08/2017 268
62 Lich lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2017 267
63 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 8/8/2017 đến 15/8/2017 256
64 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2017 190
65 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 222
66 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K62 561
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2017 192
68 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K69 632
69 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 08/2017 121
70 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 06/2017 162
71 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 06/2017 151
72 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 167
73 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K68 670
74 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 06/2017 294
75 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 06/2017 303
76 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 06/2017 149
77 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 232
78 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 05/2017 220
79 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 187
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 05/2017 182
81 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 05/2017 287
82 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 05/2017 141
83 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 04/2017 225
84 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 198
85 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 04/2017 222
86 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 261
87 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 04/2017 199
88 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 04/2017 146
89 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 03/2017 157
90 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 03/2017 210
91 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 260
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 03/2017 330
93 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1406
94 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 247
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 02/2017 202
96 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 354
97 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 02/2017 165
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 01/2017 172
99 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 205
100 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 246
101 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 259
102 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 240
103 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 12/2016 303
104 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 12/2016 228
105 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1501
106 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 11/2016 358
107 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 375
108 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 364
109 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1260
110 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 11/2016 221
111 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 185
112 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 825
113 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 10/2016 340
114 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 214
115 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 227
116 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 268
117 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 254
118 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 285
119 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 248
120 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 1059
121 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 1164
122 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1180
123 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 259
124 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 221
125 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 9/2016 229
126 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 190
127 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 191
128 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 8/2016 247
129 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 330
130 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 275
131 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 1084
132 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 228
133 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 209
134 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1324
135 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1337
136 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1302
137 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 363
138 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 310
139 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 268
140 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 321
141 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 262
142 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 333
143 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 302
144 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 273
145 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 223
146 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 287
147 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 229
148 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 214
149 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 359
150 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 285
151 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 252
152 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 292
153 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 297
154 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 223
155 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 276
156 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 227
157 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 271
158 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 286
159 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 279
160 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 332
161 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 354
162 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 288
163 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 261
164 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 308
165 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 383
166 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 381
167 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 346
168 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 392
169 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 364
170 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 2581
171 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 407
172 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 350
173 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 381
174 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 420
175 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 390
176 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 490
177 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 360
178 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 381
179 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 445
180 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 827
181 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 467
182 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 491
183 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 526
184 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 502
185 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 575
186 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1160
187 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 790
188 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 470
189 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 523
190 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 523
191 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 424
192 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 312
193 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 389
194 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 387
195 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 426
196 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 303
197 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 434
198 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 469
199 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 332
200 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 323
201 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 560
202 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 523
203 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 369
204 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 498
205 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 896
206 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 430
207 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 905
208 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 363
209 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 923
210 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 403
211 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 704
212 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 421
213 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 687
214 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 526
215 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 670
 

Joomla inotur picma