TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K70 120
2 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 05/8/2019 đến 26/8/2019 155
3 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 03/6/2019 đến 25/6/2019 184
4 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ ngày 06/5/2019 đến 29/8/2019 216
5 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 02/4/2019 đến 23/4/2019 125
6 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 02/4/2019 đến 28/5/2019 204
7 LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 70 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 334
8 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 04/3/2019 đến 01/4/2019 156
9 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 04/3/2019 đến 01/4/2019 143
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 08/01/2019 đến 22/01/2019 166
11 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 69 276
12 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 67 254
13 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 68 256
14 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 11/12/2018 đến 24/01/2019 163
15 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71B 1672
16 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 71 244
17 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 10/12/2018 đến 07/01/2019 201
18 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 06/11/2018 đến 03/12/2018 181
19 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 23/10/2018 đến 27/11/2018 145
20 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 15/10/2018 đến 05/11/2018 153
21 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K66A 306
22 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết khóa luận TN lớp TCLLCT-HC K69 313
23 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 18/9/2018 đến 22/10/2018 152
24 Lịch hướng dẫn ôn thi TN, viết tiểu luận TN lớp TCLLCT-HC K68 242
25 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 10/9/2018 đến 09/10/2018 195
26 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 27/8/2018 đến 17/9/2018 182
27 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 22/8/2018 đến 05/9/2018 190
28 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K67 322
29 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2018 230
30 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 8/2018 215
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 11/7/2018 đến 20/7/2018 183
32 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K71 169
33 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 06/8/2018 đến 04/9/2018 208
34 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 02/7/2018 đến 10/7/2018 243
35 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2018 334
36 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2018 230
37 LỄ TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP KHÓA 2016-2017 NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 1002
38 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K68 208
39 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 12/6/2018 đến 01/7/2018 197
40 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 28/5/2018 đến 26/6/2018 187
41 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 72 1581
42 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 22/5/2018 đến 21/8/2018 325
43 LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K65A 748
44 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 5/2018 234
45 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 23/5/2018 đến 20/6/2018 165
46 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 từ 23/5/2018 đến 14/6/2018 297
47 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 07/5/2018 đến 11/6/2018 270
48 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 18/4/2018 đến 06/6/2018 446
49 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 4/2018 206
50 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 4/2018 219
51 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 04/2018 481
52 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 24/4/2018 đến 23/5/2018 385
53 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 3/2018 551
54 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 3/2018 225
55 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 06/3/2018 đến 18/4/2018 208
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 03/2018 358
57 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 03/2018 305
58 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 1319
59 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 01/2018 226
60 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 70 1610
61 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TC LLCT-HC KHÓA 65A 2402
62 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 01/2018 261
63 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 01/2018 319
64 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 01/2018 219
65 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K64 1508
66 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63 1559
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 11/2017 241
68 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 11/2017 235
69 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 11/2017 242
70 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 10/2017 216
71 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 10/2017 275
72 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 10/2017 275
73 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 10/2017 237
74 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 26/9/2017 đến 23/10/2017 219
75 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K66 355
76 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K64 203
77 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 09/2017 258
78 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63A 732
79 Lịch ôn, thi tốt nghiệp và KH bế giảng lớp TCLLCT-HC K65 333
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 9/2017 348
81 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 09/2017 177
82 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 09/2017 352
83 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 22/8/2017 đến 19/9/2017 295
84 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 08/2017 202
85 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 08/2017 264
86 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K64 186
87 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 01/8/2017 đến 04/8/2017 325
88 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71 601
89 Lich lớp TCLLCT-HC K69 tháng 08/2017 354
90 Lich lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2017 354
91 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 8/8/2017 đến 15/8/2017 311
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2017 254
93 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 264
94 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K62 596
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2017 231
96 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K69 716
97 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 08/2017 142
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 06/2017 225
99 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 06/2017 202
100 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 194
101 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K68 745
102 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 06/2017 368
103 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 06/2017 387
104 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 06/2017 198
105 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 276
106 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 05/2017 291
107 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 249
108 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 05/2017 222
109 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 05/2017 386
110 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 05/2017 202
111 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 04/2017 259
112 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 246
113 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 04/2017 251
114 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 280
115 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 04/2017 231
116 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 04/2017 195
117 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 03/2017 189
118 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 03/2017 275
119 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 316
120 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 03/2017 380
121 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1498
122 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 292
123 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 02/2017 253
124 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 405
125 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 02/2017 184
126 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 01/2017 193
127 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 256
128 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 311
129 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 294
130 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 289
131 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 12/2016 363
132 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 12/2016 249
133 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1552
134 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 11/2016 403
135 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 432
136 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 426
137 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1337
138 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 11/2016 268
139 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 228
140 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 895
141 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 10/2016 413
142 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 253
143 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 273
144 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 319
145 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 296
146 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 346
147 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 291
148 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 1120
149 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 1240
150 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1255
151 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 300
152 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 259
153 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 9/2016 256
154 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 240
155 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 262
156 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 8/2016 298
157 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 375
158 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 326
159 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 1172
160 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 262
161 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 244
162 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1362
163 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1412
164 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1356
165 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 400
166 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 360
167 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 307
168 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 399
169 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 282
170 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 374
171 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 343
172 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 317
173 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 274
174 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 335
175 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 279
176 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 270
177 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 520
178 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 326
179 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 312
180 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 350
181 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 341
182 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 267
183 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 314
184 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 273
185 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 321
186 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 333
187 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 333
188 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 355
189 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 420
190 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 365
191 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 309
192 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 343
193 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 423
194 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 444
195 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 395
196 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 444
197 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 408
198 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 2948
199 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 444
200 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 391
201 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 404
202 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 453
203 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 409
204 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 552
205 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 395
206 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 423
207 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 486
208 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 867
209 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 508
210 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 535
211 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 580
212 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 547
213 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 623
214 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1212
215 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 823
216 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 514
217 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 570
218 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 579
219 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 484
220 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 365
221 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 448
222 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 428
223 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 473
224 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 322
225 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 478
226 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 506
227 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 388
228 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 348
229 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 596
230 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 595
231 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 413
232 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 548
233 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 939
234 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 467
235 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 954
236 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 408
237 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 972
238 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 435
239 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 727
240 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 464
241 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 714
242 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 581
243 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 725
 

Joomla inotur picma