TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K70 85
2 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 05/8/2019 đến 26/8/2019 135
3 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 03/6/2019 đến 25/6/2019 152
4 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ ngày 06/5/2019 đến 29/8/2019 183
5 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 02/4/2019 đến 23/4/2019 106
6 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 02/4/2019 đến 28/5/2019 179
7 LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 70 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 218
8 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 04/3/2019 đến 01/4/2019 123
9 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 04/3/2019 đến 01/4/2019 120
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 08/01/2019 đến 22/01/2019 133
11 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 69 230
12 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 67 222
13 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 68 221
14 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 11/12/2018 đến 24/01/2019 130
15 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71B 1431
16 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 71 217
17 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 10/12/2018 đến 07/01/2019 174
18 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 06/11/2018 đến 03/12/2018 150
19 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 23/10/2018 đến 27/11/2018 123
20 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 15/10/2018 đến 05/11/2018 126
21 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K66A 269
22 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết khóa luận TN lớp TCLLCT-HC K69 293
23 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 18/9/2018 đến 22/10/2018 123
24 Lịch hướng dẫn ôn thi TN, viết tiểu luận TN lớp TCLLCT-HC K68 223
25 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 10/9/2018 đến 09/10/2018 161
26 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 27/8/2018 đến 17/9/2018 169
27 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 22/8/2018 đến 05/9/2018 178
28 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K67 293
29 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2018 212
30 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 8/2018 204
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 11/7/2018 đến 20/7/2018 166
32 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K71 163
33 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 06/8/2018 đến 04/9/2018 183
34 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 02/7/2018 đến 10/7/2018 231
35 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2018 315
36 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2018 218
37 LỄ TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP KHÓA 2016-2017 NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 960
38 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K68 194
39 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 12/6/2018 đến 01/7/2018 186
40 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 28/5/2018 đến 26/6/2018 169
41 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 72 1492
42 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 22/5/2018 đến 21/8/2018 303
43 LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K65A 694
44 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 5/2018 208
45 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 23/5/2018 đến 20/6/2018 155
46 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 từ 23/5/2018 đến 14/6/2018 274
47 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 07/5/2018 đến 11/6/2018 256
48 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 18/4/2018 đến 06/6/2018 437
49 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 4/2018 185
50 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 4/2018 190
51 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 04/2018 455
52 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 24/4/2018 đến 23/5/2018 378
53 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 3/2018 529
54 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 3/2018 212
55 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 06/3/2018 đến 18/4/2018 191
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 03/2018 346
57 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 03/2018 269
58 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 1239
59 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 01/2018 202
60 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 70 1517
61 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TC LLCT-HC KHÓA 65A 2210
62 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 01/2018 249
63 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 01/2018 305
64 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 01/2018 209
65 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K64 1427
66 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63 1481
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 11/2017 221
68 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 11/2017 221
69 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 11/2017 228
70 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 10/2017 201
71 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 10/2017 254
72 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 10/2017 257
73 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 10/2017 226
74 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 26/9/2017 đến 23/10/2017 201
75 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K66 324
76 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K64 188
77 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 09/2017 242
78 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63A 681
79 Lịch ôn, thi tốt nghiệp và KH bế giảng lớp TCLLCT-HC K65 321
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 9/2017 320
81 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 09/2017 166
82 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 09/2017 339
83 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 22/8/2017 đến 19/9/2017 283
84 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 08/2017 196
85 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 08/2017 245
86 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K64 172
87 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 01/8/2017 đến 04/8/2017 310
88 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71 586
89 Lich lớp TCLLCT-HC K69 tháng 08/2017 337
90 Lich lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2017 340
91 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 8/8/2017 đến 15/8/2017 304
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2017 245
93 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 258
94 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K62 581
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2017 227
96 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K69 670
97 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 08/2017 135
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 06/2017 221
99 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 06/2017 188
100 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 187
101 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K68 705
102 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 06/2017 352
103 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 06/2017 368
104 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 06/2017 185
105 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 267
106 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 05/2017 283
107 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 228
108 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 05/2017 215
109 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 05/2017 352
110 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 05/2017 182
111 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 04/2017 255
112 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 236
113 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 04/2017 246
114 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 276
115 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 04/2017 224
116 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 04/2017 182
117 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 03/2017 176
118 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 03/2017 255
119 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 300
120 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 03/2017 366
121 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1477
122 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 282
123 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 02/2017 237
124 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 393
125 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 02/2017 180
126 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 01/2017 186
127 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 238
128 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 293
129 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 285
130 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 277
131 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 12/2016 349
132 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 12/2016 242
133 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1533
134 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 11/2016 390
135 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 418
136 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 409
137 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1306
138 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 11/2016 260
139 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 217
140 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 872
141 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 10/2016 401
142 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 245
143 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 261
144 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 311
145 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 285
146 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 328
147 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 283
148 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 1099
149 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 1210
150 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1236
151 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 291
152 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 255
153 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 9/2016 250
154 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 222
155 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 245
156 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 8/2016 284
157 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 368
158 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 320
159 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 1153
160 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 249
161 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 238
162 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1345
163 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1388
164 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1338
165 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 393
166 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 346
167 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 297
168 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 378
169 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 277
170 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 363
171 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 333
172 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 309
173 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 261
174 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 325
175 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 264
176 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 253
177 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 407
178 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 318
179 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 297
180 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 333
181 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 330
182 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 258
183 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 306
184 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 258
185 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 310
186 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 324
187 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 321
188 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 347
189 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 403
190 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 345
191 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 297
192 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 335
193 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 407
194 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 429
195 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 384
196 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 431
197 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 396
198 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 2840
199 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 438
200 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 386
201 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 396
202 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 448
203 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 404
204 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 536
205 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 384
206 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 414
207 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 480
208 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 856
209 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 501
210 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 526
211 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 563
212 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 535
213 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 612
214 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1200
215 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 810
216 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 497
217 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 559
218 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 564
219 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 469
220 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 349
221 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 428
222 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 420
223 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 466
224 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 317
225 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 471
226 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 495
227 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 372
228 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 339
229 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 583
230 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 575
231 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 401
232 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 531
233 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 929
234 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 460
235 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 939
236 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 398
237 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 959
238 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 425
239 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 720
240 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 448
241 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 706
242 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 571
243 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 706
 

Joomla inotur picma