TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 10/2017 157
2 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K66 180
3 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K64 92
4 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 09/2017 141
5 Lịch ôn, thi tốt nghiệp và KH bế giảng lớp TCLLCT-HC K65 197
6 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 09/2017 74
7 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 08/2017 120
8 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 08/2017 139
9 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K64 85
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 177
11 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 08/2017 84
12 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 06/2017 116
13 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 134
14 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 06/2017 227
15 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 06/2017 102
16 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 189
17 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 142
18 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 05/2017 139
19 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 05/2017 205
20 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 05/2017 94
21 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 161
22 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 04/2017 188
23 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 234
24 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 04/2017 164
25 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 04/2017 108
26 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 03/2017 129
27 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 03/2017 181
28 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 221
29 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 03/2017 273
30 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1304
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 210
32 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 02/2017 163
33 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 293
34 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 02/2017 145
35 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 01/2017 140
36 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 154
37 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 207
38 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 214
39 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 194
40 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 12/2016 230
41 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 12/2016 200
42 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1417
43 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 11/2016 315
44 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 337
45 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 324
46 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1202
47 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 11/2016 176
48 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 143
49 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 779
50 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 10/2016 236
51 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 177
52 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 186
53 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 233
54 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 217
55 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 242
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 211
57 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 1009
58 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 1109
59 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1105
60 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 219
61 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 179
62 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 9/2016 200
63 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 154
64 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 156
65 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 8/2016 200
66 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 282
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 234
68 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 1033
69 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 199
70 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 163
71 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1234
72 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1271
73 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1255
74 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 316
75 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 270
76 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 227
77 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 279
78 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 233
79 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 303
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 267
81 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 240
82 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 189
83 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 243
84 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 188
85 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 181
86 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 321
87 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 255
88 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 204
89 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 241
90 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 255
91 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 191
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 241
93 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 194
94 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 230
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 246
96 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 247
97 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 303
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 311
99 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 243
100 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 220
101 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 263
102 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 359
103 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 351
104 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 305
105 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 348
106 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 318
107 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 2154
108 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 367
109 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 316
110 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 352
111 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 384
112 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 368
113 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 450
114 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 318
115 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 345
116 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 405
117 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 784
118 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 427
119 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 452
120 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 487
121 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 465
122 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 531
123 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1118
124 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 755
125 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 434
126 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 486
127 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 489
128 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 378
129 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 267
130 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 350
131 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 341
132 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 382
133 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 280
134 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 394
135 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 435
136 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 286
137 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 297
138 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 518
139 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 481
140 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 317
141 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 450
142 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 855
143 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 395
144 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 865
145 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 322
146 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 892
147 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 376
148 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 671
149 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 393
150 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 657
151 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 477
152 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 623
 


Joomla inotur picma