TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K64 56
2 Lịch ôn, thi tốt nghiệp và KH bế giảng lớp TCLLCT-HC K65 119
3 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 09/2017 43
4 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 08/2017 86
5 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K64 48
6 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 145
7 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 08/2017 55
8 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 93
9 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 06/2017 171
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 06/2017 65
11 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 142
12 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 110
13 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 05/2017 138
14 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 05/2017 61
15 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 134
16 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 201
17 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 04/2017 129
18 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 04/2017 80
19 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 03/2017 155
20 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 174
21 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 03/2017 229
22 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1147
23 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 175
24 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 258
25 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 02/2017 120
26 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 01/2017 117
27 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 130
28 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 169
29 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 193
30 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 145
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 12/2016 184
32 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1307
33 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 294
34 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 292
35 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1131
36 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 11/2016 137
37 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 124
38 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 744
39 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 10/2016 186
40 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 134
41 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 147
42 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 191
43 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 181
44 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 209
45 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 164
46 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 964
47 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 1031
48 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1043
49 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 183
50 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 140
51 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 9/2016 164
52 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 136
53 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 125
54 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 8/2016 162
55 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 235
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 187
57 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 988
58 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 161
59 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 119
60 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1160
61 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1195
62 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1220
63 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 276
64 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 248
65 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 198
66 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 238
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 211
68 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 249
69 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 228
70 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 220
71 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 167
72 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 213
73 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 159
74 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 158
75 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 278
76 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 236
77 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 175
78 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 202
79 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 225
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 163
81 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 221
82 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 170
83 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 191
84 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 222
85 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 209
86 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 283
87 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 282
88 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 219
89 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 196
90 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 243
91 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 338
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 333
93 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 285
94 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 327
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 299
96 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 1764
97 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 350
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 298
99 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 332
100 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 350
101 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 345
102 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 409
103 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 296
104 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 325
105 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 364
106 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 763
107 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 406
108 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 417
109 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 466
110 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 446
111 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 493
112 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1078
113 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 736
114 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 413
115 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 460
116 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 459
117 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 336
118 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 241
119 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 330
120 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 307
121 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 351
122 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 263
123 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 369
124 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 408
125 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 269
126 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 278
127 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 482
128 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 448
129 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 286
130 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 428
131 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 834
132 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 375
133 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 845
134 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 303
135 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 872
136 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 359
137 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 653
138 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 374
139 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 629
140 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 451
141 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 602
 


Joomla inotur picma