TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 11/7/2018 đến 20/7/2018 65
2 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K71 68
3 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 02/7/2018 đến 10/7/2018 87
4 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 23/5/2018 đến 20/6/2018 94
5 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 24/4/2018 đến 23/5/2018 305
6 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 06/3/2018 đến 18/4/2018 125
7 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K64 898
8 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63 997
9 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 10/2017 174
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 26/9/2017 đến 23/10/2017 108
11 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K66 237
12 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K64 110
13 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 09/2017 183
14 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63A 586
15 Lịch ôn, thi tốt nghiệp và KH bế giảng lớp TCLLCT-HC K65 221
16 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 09/2017 95
17 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 22/8/2017 đến 19/9/2017 183
18 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 08/2017 141
19 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 08/2017 174
20 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K64 105
21 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 01/8/2017 đến 04/8/2017 141
22 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71 512
23 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 8/8/2017 đến 15/8/2017 209
24 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 194
25 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K62 537
26 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 08/2017 108
27 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 06/2017 129
28 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 151
29 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 06/2017 246
30 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 06/2017 121
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 205
32 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 160
33 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 05/2017 154
34 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 05/2017 231
35 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 05/2017 113
36 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 173
37 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 04/2017 206
38 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 244
39 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 04/2017 174
40 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 04/2017 121
41 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 03/2017 145
42 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 03/2017 190
43 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 235
44 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 03/2017 290
45 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1367
46 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 220
47 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 02/2017 175
48 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 321
49 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 02/2017 154
50 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 01/2017 159
51 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 165
52 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 224
53 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 227
54 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 217
55 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 12/2016 254
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 12/2016 217
57 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1453
58 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 11/2016 335
59 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 350
60 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 336
61 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1224
62 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 11/2016 195
63 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 158
64 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 800
65 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 10/2016 279
66 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 194
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 203
68 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 249
69 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 234
70 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 260
71 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 227
72 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 1027
73 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 1130
74 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1148
75 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 239
76 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 196
77 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 9/2016 212
78 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 167
79 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 167
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 8/2016 212
81 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 293
82 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 247
83 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 1053
84 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 212
85 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 185
86 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1285
87 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1301
88 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1274
89 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 334
90 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 287
91 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 247
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 290
93 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 248
94 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 319
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 279
96 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 252
97 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 200
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 255
99 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 202
100 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 192
101 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 335
102 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 264
103 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 218
104 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 261
105 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 270
106 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 201
107 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 251
108 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 205
109 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 248
110 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 259
111 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 259
112 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 318
113 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 330
114 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 257
115 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 233
116 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 278
117 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 369
118 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 361
119 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 317
120 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 365
121 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 334
122 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 2403
123 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 381
124 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 330
125 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 366
126 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 397
127 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 378
128 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 462
129 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 331
130 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 356
131 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 421
132 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 801
133 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 442
134 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 464
135 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 504
136 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 477
137 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 548
138 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1139
139 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 771
140 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 447
141 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 498
142 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 502
143 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 397
144 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 283
145 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 365
146 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 361
147 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 400
148 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 291
149 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 409
150 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 448
151 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 304
152 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 312
153 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 533
154 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 500
155 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 343
156 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 469
157 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 870
158 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 406
159 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 880
160 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 335
161 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 904
162 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 388
163 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 689
164 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 407
165 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 674
166 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 492
167 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 643
 

Joomla inotur picma