TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 18/10/2019 đến ngày 16/01/2020 192
2 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K70 178
3 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 04/9/2019 đến ngày 27/9/2019 166
4 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 05/8/2019 đến 26/8/2019 212
5 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 07/8/2019 đến ngày 28/8/219 138
6 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 05/6/2019 đến 26/6/2019 165
7 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 03/6/2019 đến 25/6/2019 242
8 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ ngày 06/5/2019 đến 29/8/2019 276
9 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 02/4/2019 đến 23/4/2019 163
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 02/4/2019 đến 28/5/2019 250
11 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 17/4/2019 đến ngày 30/5/2019 186
12 LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 70 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 1446
13 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 14/3/2019 đến ngày 11/4/2019 140
14 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 04/3/2019 đến 01/4/2019 200
15 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 04/3/2019 đến 01/4/2019 178
16 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 08/01/2019 đến 22/01/2019 222
17 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 02/01/2019 đến ngày 13/3/2019 155
18 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 69 350
19 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 67 310
20 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 68 338
21 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 11/12/2018 đến 24/01/2019 209
22 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71B 1996
23 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 71 302
24 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 10/12/2018 đến 07/01/2019 237
25 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 06/11/2018 đến 03/12/2018 232
26 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 21/11/2018 đến ngày 20/12/2018 186
27 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 từ ngày 24/10/2018 đến ngày 15/11/2018 194
28 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 23/10/2018 đến 27/11/2018 194
29 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 15/10/2018 đến 05/11/2018 204
30 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K66A 366
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 tháng 10/2018 201
32 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết khóa luận TN lớp TCLLCT-HC K69 361
33 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 18/9/2018 đến 22/10/2018 185
34 Lịch hướng dẫn ôn thi TN, viết tiểu luận TN lớp TCLLCT-HC K68 269
35 Lịch lớp TCLLCT-HC K73 tháng 9/2018 281
36 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 10/9/2018 đến 09/10/2018 228
37 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 27/8/2018 đến 17/9/2018 212
38 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 22/8/2018 đến 05/9/2018 235
39 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K67 376
40 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2018 262
41 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 8/2018 249
42 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 11/7/2018 đến 20/7/2018 234
43 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K71 196
44 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 06/8/2018 đến 04/9/2018 245
45 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 02/7/2018 đến 10/7/2018 283
46 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2018 385
47 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2018 261
48 LỄ TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP KHÓA 2016-2017 NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 1103
49 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K68 237
50 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 12/6/2018 đến 01/7/2018 218
51 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 từ 28/5/2018 đến 26/6/2018 231
52 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 72 1792
53 Lịch lớp TCLLCT-HC K72 từ ngày 22/5/2018 đến 21/8/2018 373
54 LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K65A 839
55 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 5/2018 270
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 23/5/2018 đến 20/6/2018 192
57 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 từ 23/5/2018 đến 14/6/2018 345
58 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 07/5/2018 đến 11/6/2018 322
59 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 18/4/2018 đến 06/6/2018 499
60 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 4/2018 254
61 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 4/2018 269
62 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 04/2018 527
63 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 24/4/2018 đến 23/5/2018 394
64 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 3/2018 563
65 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 3/2018 237
66 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 06/3/2018 đến 18/4/2018 250
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 03/2018 386
68 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 03/2018 384
69 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 1416
70 Lịch lớp TCLLCT-HC K70 tháng 01/2018 280
71 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 70 1776
72 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TC LLCT-HC KHÓA 65A 2750
73 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 01/2018 277
74 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 01/2018 350
75 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 01/2018 246
76 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K64 1634
77 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63 1701
78 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 11/2017 270
79 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 11/2017 268
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 11/2017 262
81 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 10/2017 247
82 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 10/2017 318
83 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 10/2017 305
84 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 10/2017 246
85 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 26/9/2017 đến 23/10/2017 262
86 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K66 387
87 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K64 239
88 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 09/2017 291
89 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63A 813
90 Lịch ôn, thi tốt nghiệp và KH bế giảng lớp TCLLCT-HC K65 361
91 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 9/2017 424
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 09/2017 214
93 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 09/2017 381
94 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 22/8/2017 đến 19/9/2017 324
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 08/2017 218
96 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 08/2017 295
97 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K64 220
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 01/8/2017 đến 04/8/2017 352
99 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71 640
100 Lich lớp TCLLCT-HC K69 tháng 08/2017 387
101 Lich lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2017 367
102 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 8/8/2017 đến 15/8/2017 343
103 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2017 278
104 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 279
105 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K62 626
106 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2017 242
107 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K69 789
108 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 08/2017 156
109 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 06/2017 235
110 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 06/2017 233
111 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 208
112 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K68 777
113 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 06/2017 381
114 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 06/2017 414
115 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 06/2017 227
116 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 289
117 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 05/2017 299
118 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 281
119 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 05/2017 229
120 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 05/2017 424
121 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 05/2017 230
122 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 04/2017 268
123 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 256
124 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 04/2017 261
125 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 289
126 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 04/2017 246
127 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 04/2017 229
128 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 03/2017 198
129 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 03/2017 309
130 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 349
131 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 03/2017 410
132 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1537
133 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 302
134 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 02/2017 263
135 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 428
136 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 02/2017 197
137 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 01/2017 209
138 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 289
139 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 342
140 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 321
141 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 308
142 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 12/2016 394
143 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 12/2016 259
144 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1573
145 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 11/2016 429
146 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 459
147 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 460
148 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1385
149 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 11/2016 315
150 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 260
151 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 929
152 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 10/2016 449
153 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 280
154 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 297
155 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 328
156 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 318
157 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 377
158 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 342
159 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 1143
160 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 1277
161 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1274
162 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 311
163 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 267
164 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 9/2016 265
165 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 248
166 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 293
167 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 8/2016 330
168 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 390
169 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 340
170 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 1221
171 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 271
172 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 255
173 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1378
174 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1449
175 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1397
176 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 419
177 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 388
178 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 341
179 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 444
180 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 298
181 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 408
182 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 370
183 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 329
184 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 307
185 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 355
186 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 304
187 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 307
188 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 539
189 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 348
190 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 354
191 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 387
192 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 375
193 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 282
194 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 346
195 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 303
196 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 338
197 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 345
198 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 364
199 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 367
200 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 439
201 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 406
202 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 341
203 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 375
204 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 434
205 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 460
206 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 424
207 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 460
208 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 424
209 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 3860
210 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 457
211 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 410
212 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 415
213 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 465
214 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 427
215 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 586
216 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 407
217 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 449
218 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 500
219 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 899
220 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 539
221 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 549
222 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 607
223 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 573
224 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 660
225 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1226
226 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 843
227 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 524
228 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 585
229 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 621
230 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 515
231 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 396
232 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 478
233 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 443
234 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 488
235 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 337
236 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 494
237 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 517
238 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 420
239 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 366
240 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 614
241 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 622
242 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 441
243 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 581
244 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 962
245 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 480
246 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 995
247 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 435
248 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 983
249 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 453
250 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 740
251 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 477
252 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 732
253 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 615
254 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 768
 

Joomla inotur picma