TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 10/2017 128
2 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K66 150
3 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K64 73
4 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 09/2017 121
5 Lịch ôn, thi tốt nghiệp và KH bế giảng lớp TCLLCT-HC K65 168
6 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 09/2017 60
7 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 08/2017 100
8 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 08/2017 120
9 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K64 68
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 157
11 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 08/2017 68
12 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 06/2017 97
13 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 119
14 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 06/2017 208
15 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 06/2017 87
16 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 174
17 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 128
18 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 05/2017 116
19 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 05/2017 177
20 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 05/2017 78
21 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 148
22 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 04/2017 176
23 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 224
24 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 04/2017 151
25 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 04/2017 97
26 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 03/2017 117
27 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 03/2017 169
28 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 206
29 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 03/2017 254
30 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1265
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 192
32 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 02/2017 144
33 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 275
34 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 02/2017 132
35 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 01/2017 129
36 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 146
37 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 191
38 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 205
39 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 168
40 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 12/2016 213
41 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 12/2016 188
42 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1368
43 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 11/2016 302
44 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 318
45 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 314
46 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1178
47 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 11/2016 158
48 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 134
49 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 764
50 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 10/2016 217
51 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 161
52 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 172
53 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 220
54 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 209
55 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 233
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 196
57 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 987
58 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 1072
59 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1084
60 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 205
61 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 164
62 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 9/2016 181
63 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 145
64 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 143
65 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 8/2016 181
66 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 268
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 218
68 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 1022
69 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 190
70 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 151
71 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1204
72 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1248
73 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1241
74 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 298
75 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 261
76 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 212
77 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 264
78 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 225
79 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 288
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 251
81 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 230
82 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 178
83 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 228
84 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 172
85 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 171
86 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 305
87 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 247
88 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 188
89 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 231
90 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 240
91 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 180
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 231
93 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 181
94 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 216
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 237
96 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 231
97 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 293
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 297
99 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 232
100 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 207
101 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 253
102 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 348
103 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 342
104 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 295
105 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 338
106 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 309
107 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 2003
108 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 359
109 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 308
110 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 343
111 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 371
112 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 359
113 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 436
114 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 309
115 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 335
116 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 396
117 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 775
118 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 418
119 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 440
120 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 477
121 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 455
122 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 515
123 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1101
124 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 746
125 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 423
126 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 472
127 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 474
128 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 359
129 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 258
130 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 340
131 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 328
132 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 367
133 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 272
134 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 379
135 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 426
136 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 279
137 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 288
138 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 501
139 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 468
140 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 304
141 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 442
142 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 845
143 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 386
144 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 856
145 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 314
146 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 883
147 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 368
148 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 663
149 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 385
150 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 645
151 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 466
152 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 612
 


Joomla inotur picma