TCLLCT-HC đã BG

title Filter 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 69 144
2 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 67 156
3 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 68 145
4 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 71 162
5 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K66A 198
6 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết khóa luận TN lớp TCLLCT-HC K69 250
7 Lịch hướng dẫn ôn thi TN, viết tiểu luận TN lớp TCLLCT-HC K68 186
8 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 22/8/2018 đến 05/9/2018 146
9 KH nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K67 242
10 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2018 167
11 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 8/2018 178
12 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 11/7/2018 đến 20/7/2018 130
13 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K71 128
14 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 02/7/2018 đến 10/7/2018 188
15 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2018 275
16 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2018 181
17 LỄ TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP KHÓA 2016-2017 NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 829
18 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K68 166
19 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 12/6/2018 đến 01/7/2018 153
20 LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K65A 577
21 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ 23/5/2018 đến 20/6/2018 135
22 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 từ 23/5/2018 đến 14/6/2018 236
23 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 từ 07/5/2018 đến 11/6/2018 221
24 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 từ ngày 18/4/2018 đến 06/6/2018 410
25 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 4/2018 149
26 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 04/2018 417
27 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 24/4/2018 đến 23/5/2018 354
28 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 3/2018 174
29 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 06/3/2018 đến 18/4/2018 166
30 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 03/2018 310
31 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 03/2018 219
32 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 1113
33 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TC LLCT-HC KHÓA 65A 1841
34 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 01/2018 218
35 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 01/2018 269
36 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 01/2018 179
37 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K64 1302
38 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63 1352
39 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 11/2017 197
40 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 11/2017 186
41 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 11/2017 198
42 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 10/2017 164
43 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 10/2017 218
44 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 10/2017 213
45 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 10/2017 209
46 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 26/9/2017 đến 23/10/2017 167
47 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K66 286
48 Lịch hướng dẫn ôn thi, viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K64 158
49 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 09/2017 220
50 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K63A 645
51 Lịch ôn, thi tốt nghiệp và KH bế giảng lớp TCLLCT-HC K65 292
52 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 9/2017 275
53 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 09/2017 136
54 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 09/2017 307
55 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 22/8/2017 đến 19/9/2017 248
56 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 08/2017 182
57 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 08/2017 217
58 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K64 141
59 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 01/8/2017 đến 04/8/2017 273
60 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71 556
61 Lich lớp TCLLCT-HC K69 tháng 08/2017 293
62 Lich lớp TCLLCT-HC K68 tháng 08/2017 305
63 Lịch lớp TCLLCT-HC K71 từ ngày 8/8/2017 đến 15/8/2017 277
64 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 08/2017 209
65 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 08/2017 232
66 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K62 570
67 Lịch lớp TCLLCT-HC K69 tháng 6/2017 204
68 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K69 641
69 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 08/2017 126
70 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 06/2017 184
71 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 06/2017 163
72 Kế hoạch Nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K63 176
73 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K68 681
74 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 06/2017 320
75 Lịch lớp TCLLCT-HC K68 tháng 06/2017 332
76 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 06/2017 163
77 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 06/2017 246
78 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 05/2017 243
79 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 05/2017 201
80 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 05/2017 196
81 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 05/2017 314
82 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 05/2017 159
83 Lịch lớp TCLLCT-HC K67 tháng 04/2017 237
84 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 04/2017 211
85 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 04/2017 229
86 Lịch hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp, viết tiểu luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K62 268
87 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 04/2017 210
88 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 04/2017 158
89 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 03/2017 165
90 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 03/2017 226
91 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 03/2017 272
92 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 03/2017 342
93 BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K61 1438
94 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 02/2017 256
95 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 02/2017 214
96 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 03/2017 374
97 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 02/2017 172
98 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 01/2017 179
99 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 01/2017 218
100 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 12/2016 260
101 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 12/2016 269
102 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K61 254
103 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 12/2016 325
104 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 12/2016 235
105 Bế giảng lớp TCLLCT-HC Hội Nông dân 1514
106 Lịch lớp TCLLCT-HC K66 tháng 11/2016 369
107 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 11/2016 393
108 Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT-HC K61 381
109 BẾ GIẢNG LỚP TCLLCT-HC K58 1277
110 Lịch lớp TCLLCT-HC K64 tháng 11/2016 231
111 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 11/2016 195
112 KHAI GIẢNG LỚP ĐT TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 66 837
113 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 10/2016 368
114 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 10/2016 225
115 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 10/2016 240
116 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 10/2016 291
117 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 10/2016 265
118 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết tiểu luận lớp TCLLCT-HC K59 301
119 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 9/2016 258
120 KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHO CÁN BỘ HỘI LH PHỤ NỮ 1075
121 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 64 1175
122 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K54 1198
123 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 9/2016 271
124 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 9/2016 236
125 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 9/2016 237
126 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 9/2016 200
127 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 9/2016 205
128 Lịch lớp TCLLCT-HC K65 tháng 8/2016 261
129 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 8/2016 344
130 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 8/2016 295
131 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58A, 58B 1099
132 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/8/2016 235
133 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 8/2016 220
134 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K55 1333
135 BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K58C 1355
136 KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TCLLCT-HC K63 1313
137 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 6/2016 374
138 Lịch lớp TCLLCT-HC K63 tháng 6/2016 323
139 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 16 đến 29/6/2016 278
140 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 6/2016 334
141 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 từ ngày 01 đến 15/6/2016 268
142 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 6/2016 344
143 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 06/6 đến 10/6/2016 312
144 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2016 283
145 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 tháng 5/2016 238
146 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 5/2016 300
147 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 5/2016 239
148 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 5/2016 227
149 Lịch hướng dẫn ôn thi và viết Tiểu luận lớp TCLLCT-HC K54 376
150 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 4/2016 296
151 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 4/2016 269
152 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 04/4/2016 đến 05/5/2016 306
153 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 4/2016 307
154 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 4/2016 235
155 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 3/2016 284
156 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 3/2016 236
157 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 3/2016 281
158 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 01 đến 10/3/2016 305
159 Lịch lớp TCLLCT-HC K59 từ 14 đến 29/3/2016 290
160 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2016 338
161 Lịch lớp TCLLCT-HC K62 tháng 3/2016 374
162 Lịch lớp TCLLCT-HC K61 tháng 1/2016 308
163 Lịch lớp TCLLCT-HC K60 tháng 01/2016 273
164 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 nghiên cứu thực tế 318
165 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 11/2015 391
166 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 11/2015 397
167 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu tực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K53 354
168 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 10/2015 406
169 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2015 376
170 Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp TCLLCT-HC K52 2643
171 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 9/2015 417
172 Lịch lớp TCLLCT-HC K54 tháng 9/2015 363
173 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 9/2015 386
174 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 9/2015 432
175 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 8/2015 395
176 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 8/2015 505
177 Lịch lớp TC LLCT-HC K53 tháng 8/2015 369
178 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 8/2015 393
179 Lịch lớp TCLLCTHC K52 từ 15/6 đến 30/6/2015 458
180 Lịch lớp TC LLCT-HC K58 tháng 6/2015 836
181 Lịch lớp TCLLCTHC K53 tháng 6/2015 477
182 Lịch lớp TC LLCT-HC K52 tháng 6/2015 504
183 Lịch lớp TCLLCT-HC K58 tháng 5/2015 535
184 Lịch lớp TC LLCT-HC K54 tháng 6/2015 511
185 Lịch học lớp TC LLCT-HC K47 tháng 3/2015 587
186 Lịch học lớp TCLLCT-HC K54 tháng 3/2015 1175
187 Lịch lớp TCLLCT-HC K52 tháng 3/2015 796
188 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 3/2015 479
189 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 3/2015 535
190 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 12/2014 537
191 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 12/2014 441
192 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 17/11 đến 26/11/2014 327
193 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 11/2014 402
194 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 11/2014 397
195 Lịch lớp TCLLCT-HC K53 tháng 11/2014 438
196 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 11/2014 308
197 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 tháng 10/2014 446
198 Lịch lớp TCLLCTHC K47 tháng 10/2014 483
199 Lịch học lớp TCLLCT-HC K40 tháng 10/2014 345
200 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 11/9 đến 26/9/2014 330
201 Lịch học lớp TCLLCT-HC K53 tháng 10/2014 566
202 Lịch lớp TC LLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 9/2014 537
203 Lịch lớp TC LLCT-HC K40 từ 03/9/2014 đến 10/9/2014 380
204 Lịch học lớp TCLLCT-HC K47 tháng 8/2014 508
205 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 8/2014 907
206 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 tháng 8 443
207 Lịch HD ôn thi, viết TLTN lớp TCLLCTHC K48 Tân Thành tháng 8 915
208 Lịch HD ôn thi, viết tiểu luận TN lớp TCLLCTHC K45 Côn Đảo tháng 8 372
209 Lịch lớp TCLLCT-HC K49 Đất Đỏ tháng 6/2014 936
210 Lịch lớp TCLLCT-HC K40 từ 6.6 đến 18.6 408
211 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 6 710
212 Lịch lớp TCLLCT-HC K48 tháng 5 428
213 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 6/2014 695
214 Lịch lớp TCLLCT-HC K47 tháng 5/2014 540
215 Lịch lớp TC Hội Nông dân tháng 6 679
 

Joomla inotur picma