Giới thiệuPhòng Tổ chức - Hành chính - Thông tin - Tư liệu

Email In PDF.

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - THÔNG TIN - TƯ LIỆU

1. Đ/c Đinh Thị Mai Yên Phó Trưởng phòng
2. Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng
3. Đ/c Nguyễn Thanh Toàn Kế toán trưởng
4. Đ/c Vũ Thị Thơ Kế toán
5. Đ/c Phạm Thị Mai Phương Văn thư
6. Đ/c Đặng Thị Lộc Thủ quỹ
7. Đ/c Nguyễn Thị Hiến Chuyên viên
8. Đ/c Dương Thị Hoàn Chuyên viên
9. Đ/c Bùi Thị Oanh Chuyên viên
10. Đ/c Hoàng Văn Sáng Điện đài
11. Đ/c Trần Khắc Đàn Lái xe
12. Đ/c Nguyễn Hồng Vịnh Lái xe
13. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền Nhân viên
14. Đ/c Ngô Thị Ngọc Loan
Nhân viên
15. Đ/c Phạm Thị Tố Quyên Nhân viên
16. Đ/c Lê Thị Xuân Nhân viên
17. Đ/c  Nguyễn Thanh Bình Bảo vệ
18. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng Bảo vệ
19. Đ/c Đỗ Xuân Khánh Bảo vệ
20. Đ/c Ngô Hoài Nam Bảo vệ
 

Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Email In PDF.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Đ/c Vũ Văn Dương Cử nhân - Trưởng phòng
2. Đ/c Hoàng Nam Thạc sĩ - Phó Trưởng phòng
3. Đ/c Nguyễn Hoàng Long Thạc sĩ - Phó Trưởng phòng
4. Đ/c Nguyễn Thị Hiền Thạc sĩ - Phó Trưởng phòng
5. Đ/c Nguyễn Hồng Lương Tiến sĩ - Giảng viên
6. Đ/c Cao Thị Quỳnh Trang Thạc sĩ - Giảng viên
7. Đ/c Trần Thị Thu Hà Thạc sĩ - Giảng viên
8. Đ/c Hà Đình Phong Cử nhân - Giảng viên
9. Đ/c Mai Thị Ngân Thạc sĩ - Giảng viên

 

 

 

Khoa Xây dựng Đảng

Email In PDF.

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

 

1. Đ/c Đặng Văn Lợi

Thạc sĩ - Trưởng khoa

2. Đ/c Đỗ Văn Đờ La Guôl

Thạc sĩ - Phó Trưởng khoa

3. Đ/c Trần Ngọc Sáng

Thạc sĩ - Giảng viên

4. Đ/c Đặng Thị Ánh Tuyết

Thạc sĩ - Giảng viên

5. Đ/c Hồ Viết Hùng

Thạc sĩ - Giảng viên


 

 

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Email In PDF.

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

1. Đ/c Nguyễn Hương Quế Thạc sĩ - Phó Trưởng khoa
2. Đ/c Nguyễn Quang Trung Thạc sĩ - Giảng viên
3. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang Cử nhân - Giảng viên
4. Đ/c Hạ Thị Phượng Cử nhân - Giảng viên

 

 

Khoa Lý luận cơ sở

Email In PDF.

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ

1. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Huệ Tiến sĩ - Trưởng khoa
2. Đ/c Nguyễn Bình Minh Thạc sĩ - Phó Trưởng khoa
3. Đ/c Phạm Xuân Định Thạc sĩ - Giảng viên
4. Đ/c Cao Viết Sơn Thạc sĩ - Giảng viên
 

 

 

 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000253488{main}( )...\index.php:0
20.14606047416JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15206267672JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.16206342256require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.16806673560JController->execute( )...\content.php:35
60.16806673848ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17606893528JController->display( )...\controller.php:55
80.18507280664JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18507301120ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24108546144JView->display( )...\view.html.php:149
110.24108546432JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24308604272include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.33908821048JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.34308851584pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000253488{main}( )...\index.php:0
20.14606047416JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15206267672JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.16206342256require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.16806673560JController->execute( )...\content.php:35
60.16806673848ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17606893528JController->display( )...\controller.php:55
80.18507280664JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18507301120ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24108546144JView->display( )...\view.html.php:149
110.24108546432JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24308604272include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.33908821048JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.34308851584pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000253488{main}( )...\index.php:0
20.14606047416JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15206267672JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.16206342256require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.16806673560JController->execute( )...\content.php:35
60.16806673848ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17606893528JController->display( )...\controller.php:55
80.18507280664JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18507301120ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24108546144JView->display( )...\view.html.php:149
110.24108546432JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24308604272include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.33908821048JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.34308851584pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000253488{main}( )...\index.php:0
20.14606047416JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15206267672JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.16206342256require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.16806673560JController->execute( )...\content.php:35
60.16806673848ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17606893528JController->display( )...\controller.php:55
80.18507280664JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18507301120ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.24108546144JView->display( )...\view.html.php:149
110.24108546432JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.24308604272include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.33908821048JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.34308851584pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma