Giới thiệuPhòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Email In PDF.

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

1. Đ/c Đinh Thị Mai Yên Phó Trưởng phòng
2. Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng
3. Đ/c Nguyễn Thanh Toàn Kế toán trưởng
4. Đ/c Vũ Thị Thơ Kế toán
5. Đ/c Phạm Thị Mai Phương Văn thư
6. Đ/c Đặng Thị Lộc Thủ quỹ
7. Đ/c Hoàng Văn Sáng Điện đài
8. Đ/c Trần Khắc Đàn Lái xe
9. Đ/c Nguyễn Hồng Vịnh Lái xe
10. Nguyễn Thị Hiền Nhân viên
11. Đ/c Ngô Thị Ngọc Loan
Nhân viên
12. Đ/c Phạm Thị Tố Quyên Nhân viên
13. Đ/c Lê Thị Xuân Nhân viên
14. Đ/c Ngô Hoài Nam Bảo vệ
15. Đ/c Nguyễn Thanh Bình Bảo vệ
16. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng Bảo vệ
17. Đ/c Đỗ Xuân Khánh Bảo vệ
 

Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu

Email In PDF.

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU

1. Đ/c Nguyễn Hoàng Long Thạc sĩ - Trưởng phòng
2. Đ/c Nguyễn Thị Hiền Thạc sĩ - Phó Trưởng phòng
3. Đ/c Nguyễn Hồng Lương Tiến sĩ - Giảng viên cao cấp
4. Đ/c Nguyễn Thị Hiến Cử nhân - Chuyên viên
5. Đ/c Bùi Thị Oanh Thạc sĩ - Chuyên viên
6. Đ/c Dương Thị Hoàn Cử nhân - Chuyên viên
 

Phòng Đào tạo

Email In PDF.

PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Đ/c Vũ Văn Dương Cử nhân - Trưởng phòng
2. Đ/c Hoàng Nam Thạc sĩ - Phó Trưởng phòng
3. Đ/c Trần Thị Thu Hà Thạc sĩ - Giảng viên
4. Đ/c Hà Đình Phong Cử nhân - Giảng viên
5. Đ/c Cao Thị Quỳnh Trang
Thạc sĩ - Giảng viên
6. Đ/c Mai Thị Ngân
Thạc sĩ - Giảng viên

 

 

 

Khoa XD Đảng và Dân vận

Email In PDF.

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ DÂN VẬN

 

1. Đ/c Đặng Văn Lợi

Thạc sĩ - Trưởng khoa

2. Đ/c Đỗ Văn Đờ La Guôl

Thạc sĩ - Phó Trưởng khoa

3. Đ/c Trần Ngọc Sáng

Thạc sĩ - Giảng viên

4. Đ/c Đặng Thị Ánh Tuyết

Thạc sĩ - Giảng viên


 

 

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Email In PDF.

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

1. Đ/c Nguyễn Hương Quế Thạc sĩ - Phó Trưởng khoa
2. Đ/c Nguyễn Quang Trung Thạc sĩ - Giảng viên
3. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang Cử nhân - Giảng viên
4. Đ/c Hạ Thị Phượng Cử nhân - Giảng viên

 

 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000254272{main}( )...\index.php:0
20.12485996984JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14046217168JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15606291752require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606623152JController->execute( )...\content.php:35
60.15606623440ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17166843088JController->display( )...\controller.php:55
80.17167230232JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17167250688ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.23408495160JView->display( )...\view.html.php:149
110.23408495448JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.23408553240include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.34328762752JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.34328793288pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000254272{main}( )...\index.php:0
20.12485996984JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14046217168JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15606291752require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606623152JController->execute( )...\content.php:35
60.15606623440ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17166843088JController->display( )...\controller.php:55
80.17167230232JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17167250688ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.23408495160JView->display( )...\view.html.php:149
110.23408495448JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.23408553240include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.34328762752JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.34328793288pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000254272{main}( )...\index.php:0
20.12485996984JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14046217168JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15606291752require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606623152JController->execute( )...\content.php:35
60.15606623440ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17166843088JController->display( )...\controller.php:55
80.17167230232JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17167250688ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.23408495160JView->display( )...\view.html.php:149
110.23408495448JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.23408553240include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.34328762752JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.34328793288pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000254272{main}( )...\index.php:0
20.12485996984JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.14046217168JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.15606291752require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.15606623152JController->execute( )...\content.php:35
60.15606623440ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17166843088JController->display( )...\controller.php:55
80.17167230232JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.17167250688ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.23408495160JView->display( )...\view.html.php:149
110.23408495448JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.23408553240include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.34328762752JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.34328793288pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma