Giới thiệu

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Email In PDF.

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

1. Đ/c Đinh Thị Mai Yên Phó Trưởng phòng
2. Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng
3. Đ/c Nguyễn Thanh Toàn Kế toán trưởng
4. Đ/c Vũ Thị Thơ Kế toán
5. Đ/c Phạm Thị Mai Phương Văn thư
6. Đ/c Đặng Thị Lộc Thủ quỹ
7. Đ/c Hoàng Văn Sáng Điện đài
8. Đ/c Trần Khắc Đàn Lái xe
9. Đ/c Nguyễn Hồng Vịnh Lái xe
10. Nguyễn Thị Hiền Nhân viên
11. Đ/c Ngô Thị Ngọc Loan
Nhân viên
12. Đ/c Phạm Thị Tố Quyên Nhân viên
13. Đ/c Lê Thị Xuân Nhân viên
14. Đ/c Ngô Hoài Nam Bảo vệ
15. Đ/c Nguyễn Thanh Bình Bảo vệ
16. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng Bảo vệ
17. Đ/c Đỗ Xuân Khánh Bảo vệ
 

Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu

Email In PDF.

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU

1. Đ/c Nguyễn Hoàng Long Thạc sĩ - Trưởng phòng
2. Đ/c Nguyễn Thị Hiền Thạc sĩ - Phó Trưởng phòng
3. Đ/c Nguyễn Hồng Lương Tiến sĩ - Giảng viên cao cấp
4. Đ/c Nguyễn Thị Hiến Cử nhân - Chuyên viên
5. Đ/c Bùi Thị Oanh Cử nhân - Chuyên viên
6. Đ/c Dương Thị Hoàn Cử nhân - Chuyên viên
 

Phòng Đào tạo

Email In PDF.

PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Đ/c Vũ Văn Dương Cử nhân - Trưởng phòng
2. Đ/c Hoàng Nam Thạc sĩ - Phó Trưởng phòng
3. Đ/c Trần Thị Thu Hà Thạc sĩ - Giảng viên
4. Đ/c Hà Đình Phong Cử nhân - Giảng viên
5. Đ/c Cao Thị Quỳnh Trang
Thạc sĩ - Giảng viên
6. Đ/c Mai Thị Ngân
Thạc sĩ - Giảng viên

 

 

 

Khoa XD Đảng và Dân vận

Email In PDF.

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ DÂN VẬN

 

1. Đ/c Đặng Văn Lợi

Thạc sĩ - Trưởng khoa

2. Đ/c Đỗ Văn Đờ La Guôl

Thạc sĩ - Phó Trưởng khoa

3. Đ/c Trần Ngọc Sáng

Thạc sĩ - Giảng viên

4. Đ/c Đặng Thị Ánh Tuyết

Thạc sĩ - Giảng viên


 

 

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Email In PDF.

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

1. Đ/c Nguyễn Hương Quế Thạc sĩ - Phó Trưởng khoa
2. Đ/c Nguyễn Quang Trung Thạc sĩ - Giảng viên
3. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang Cử nhân - Giảng viên
4. Đ/c Hạ Thị Phượng Cử nhân - Giảng viên

 

 
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma