NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Khoa Lý luận cơ sở

 

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ

 

1. TS. Nguyễn Thị Hồng Huệ Trưởng khoa
2. ThS. Nguyễn Bình Minh Phó Trưởng khoa
3. ThS. Phạm Xuân Định Giảng viên
4. ThS. Cao Viết Sơn Giảng viên
5. ThS. Nguyễn Hoàng Long  Giảng viên chính
6. ThS. Phạm Thị Thu Hà  Giảng viên