Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

Tìm kiếm văn bản
Danh sách văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực