TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

      

           

Thạc sĩ NGÔ THỊ LIÊN 

 Hiệu trưởng

 

      

 

Thạc sĩ ĐÀM XUÂN TÙNG

Phó Hiệu trưởng

 

Thạc sĩ HOÀNG VĂN QUANG

Phó Hiệu trưởng