ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

Giới thiệu Trường Chính trị

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH, 
PHẤN ĐẤU VƯƠN LÊN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

TS. Nguyễn Hồng Lương

Nguyên Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

kg1

Trường Chính trị tỉnh BR-VT trong quá trình xây dựng và phát triển đã trải qua nhiều giai đoạn. Trước năm 1975 kế thừa truyền thống từ trường Đảng tỉnh Bà Rịa – Long Khánh. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, do yêu cầu của công cuộc tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, ngày 30-5-1979.

Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo được thành lập trên cơ sở thị xã Vũng Tàu thuộc Đồng Nai và Côn Đảo thuộc tỉnh Hậu Giang. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, ngày 22-9-1979 Ban Thường vụ Đặc khu Uỷ ra quyết định số 145/QĐ-TV thành lập Trường Đảng Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. 

Theo Nghị quyết của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, ngày 12-8-1991, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập bao gồm Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và 3 huyện Châu Thành, Long Đất và Xuyên Mộc của tỉnh Đồng Nai. Cùng với việc thành lập Tỉnh, ngày 22-10-1991 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định số 11/QĐ-TV thành lập Trường Đảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở Trường Đảng Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.

Trong quá trình hoạt động, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 19-3-1993 Trường được đổi tên thành trường Đào tạo cán bộ, đến ngày 21-10-1995 Trường được đổi tên thành Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Những năm tháng kháng chiến chống Mỹ xâm lược, trường Đảng tỉnh Bà Rịa – Long Khánh hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn, gian khổ, song thày và trò đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Khi Trường Đảng Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo thành lập, những ngày đầu cơ sở vật chất hết sức đơn sơ, với 3 dãy nhà lợp tôn nằm bên đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Thái Học (bây giờ thuộc khu 5 tầng của Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro). Sau 2 năm, Trường chuyển về địa điểm mới, là số 405 Trương Công Định - thị xã Vũng Tàu, (nay là số 78 Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu). Mặc dù trong điều kiện khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học; song, Trường Đảng Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo (từ 10-1979 đến 10-1991) trong 12 năm đã mở tổng cộng gồm 60 lớp với gần 2800 học viên, bình quân hàng năm mở 5 lớp các loại với 233 lượt học viên/năm.

Trường Đảng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập (năm 1991), kế thừa toàn bộ cơ sở vật chất, bộ máy và con người của trường Đảng Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo. Trong hơn 20 năm qua thày và trò Nhà trường đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tỉnh ủy và UBND Tỉnh giao cho; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Tỉnh. Trong hai mươi năm (từ 10-1991 đến 11-2011) Nhà trường đã mở tổng cộng 738 lớp với 57.950 học viên; tính bình quân hàng năm Trường đã đào tạo bồi dưỡng gần 37 lớp với khoảng 2.897 lượt học viên/năm.

Cùng với việc đáp ứng yêu cầu về số lượng, Nhà trường đã không ngừng đa dạng các loại hình mở lớp đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh. Trong tổng số 738 lớp có rất nhiều loại lớp đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức mở hàng năm. Bên cạnh đó Nhà trường cũng đã liên doanh, liên kết với Học viện Chính trị - Hành chính QGHCM, học viên Hành chính, Học viên Báo chí tuyên truyền, các trường đại học mở các lớp Đại học Luật, Kinh tế, tài chính kế toán, văn hóa, đại học hành chính, đại học công tác tư tưởng v.v…

Nhà trường không chỉ quan tâm đến số lượng mà luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo; đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; thường xuyên rút kinh nghiệm trong công tác quản lý học viên, duy trì đúng nội quy, quy định; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện thị, thành phố trong việc tổ chức, quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng Nhà trường đã luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và góp phần tham mưu cho tỉnh trong việc đề ra các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động như nghiên cứu các đề tài khoa học, tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, ra các số nội san, viết các giáo trình, đề cương bài giảng, tổ chức đi nghiên cứu thực tế…

Từ năm 1991 đến 2011, Nhà trường đã tổ chức nghiên cứu 5 đề tài khoa học cấp tỉnh về cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên đáp ứng yêu cầu giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở đáp ứng yêu cầu giai đoạn CNH-HĐH v.v... Nghiên cứu hàng chục đề tài khoa học cấp trường và cấp khoa phòng, trong đó có rất nhiều đề tài khoa học có ý nghiã thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học nhân các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỉ niệm lớn, như ngày thành lập Đảng, Cách mạng tháng tám, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh v.v... Xuất bản 23 số Nội san, tổ chức cho hàng trăm lượt cán bộ, giảng viên, học viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở, trong và ngoài tỉnh.

Trong hơn hai mươi năm qua, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đã có những bước trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Năm 1991 khi thành lập trường Đảng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường có 24 người, trong đó 11 người tốt nghiệp đại học, 07 người có trình độ trung học chuyên nghiệp và 06 người đang ở trình độ phổ thông trung học. Năm 2011, cán bộ, công chức, viên chức nhà trường là 50, trong đó trình độ độ chuyên môn gồm 1 tiến sĩ, 5 thạc sỹ, 6 đang học cao học, 1 nghiên cứu sinh; có trên 50% giảng viên có từ 2 bằng đại học trở lên. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, Nhà trường luôn quan tâm đến công tác xây dựng đảng, đoàn thể ngày càng vững mạnh; coi đây là nhân tố quan trọng trực tiếp góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong hai mươi năm qua, từ 1 chi bộ cơ sở với gần 10 đảng viên, nay đã trở thành đảng bộ cơ sở có 5 chi bộ trực thuộc với tổng số gần 30 đảng viên. Các tổ chức đòan thể quần chúng của nhà trường cũng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng hoạt động như Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Chi đoàn TNCSHCM, chi hội tâm lý giáo dục, chi hội sử học v.v… Hàng năm chi bộ, đảng bộ, các đoàn thể được công nhận đạt trong sạch vững mạnh. Với những thành tích nổi bật trong 20 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã 2 lần vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động hạng hai và hạng ba; bằng khen, cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiều bằng khen của Học viện Hành Chính, Bộ Nội vụ, Của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v.v…

Bên cạnh những thành tích nổi bật đạt được trong hai mươi năm qua, Nhà trường vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục để vươn lên trong giai đoạn tới. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của Tỉnh đang đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao cả về số lượng, chất lượng, đa dạng về nội dung, hình thức đào tạo. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau: 

  • Xây dựng chương trình, nội dung, đa dạng hóa các hình thức đào tạo đáp ứng yêu cầu người học là cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Tích cực tìm hiểu nhu cầu đào tạo của các cơ quan, ban ngành, các tổ chức doanh nghiệm để xây dựng chương trình đào tạo cho hiệu quả; tăng cường đào tạo theo địa chỉ cụ thể; chú ý bồi dưỡng về kỹ năng sát với yêu cầu người học; nghiên cứu việc đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường liên kết đào tạo với các cơ sở, đơn vị đào tạo có chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng các chương trình về kỹ năng, nghiệp vụ công tác. 
  • Xây dựng đội ngũ giảng viên giỏi về trình độ chuyên môn, có phương pháp sư phạm, có kiến thức thực tiễn đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Hiện nay, số giảng viên của Trường có kinh nghiệm trong giảng dạy chiếm tỷ lệ đáng kể, tuy nhiên, trong khoảng 5 năm tới hầu hết những giảng viên này đến tuổi nghỉ hưu. Nhà trường đã và đang tăng cường những giảng viên trẻ, đào tạo chính quy, song, số giảng viên trẻ hiện nay còn hạn chế về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, kiến thức thực tiễn, nên gặp nhiều khó khăn trong việc đảm đương các bài giảng. Do đó cần phải động viên khuyến khích số giảng viên trẻ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp sư phạm, nhất là tăng cường đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở.
  • Xây dựng nhà trường vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CCVC. Đời sống của cán bộ, giảng viên nhà trường hiện nay còn rất nhiều khó khắn, ảnh hưởng sự an tâm công tác, chất lượng giảng dạy. Nhà trường cần chăm lo, cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức bằng nghề nghiệp, chuyên môn, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên phát huy năng lực để tăng thêm thu nhập chính đáng. Làm cho giảng viên gắn bó với nghề nghiệp, gắn bó với nhà trường, tận tâm tận lực cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. 
  • Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý dạy và học. Cần có bước chuyển biết tích cực trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý dạy và học. Từng bước đưa công tác quản lý của nhà trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Hai mươi năm kể từ ngày thành lập đến nay, Nhà trường đang đứng trước những thời cơ thuận lợi cho sự phát triển sang một giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Với truyền thống xây dựng và phát triển; sự đoàn kết, tinh thần quyết tâm phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà trường; được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; đặc biệt Nhà trường với cơ sở vật chất của trường mới (mà trong suốt 20 năm qua nhà trường chưa có được) đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Chúng ta tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức Nhà trường, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho.